-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۱, پنجشنبه

ایران درتدارک محاصره عربستان است.

فرزاد فرهنگیان از دیپلمات های پیشین ایران می گوید گروه داعش توسط اتاق عملیاتی سپاه پاسداران ایران از شهر مشهد ایران اداره می شود.


منبع نشر کننده: سایت خبری کردستان ( کرد زانیست)

فرزاد فرهنگیان از دیپلمات های پیشین ایران می گوید گروه داعش توسط اتاق عملیاتی سپاه پاسداران ایران از شهر مشهد ایران اداره می شود.
او گفته است سران اطلاعات روسیه نیز در این راستا به سران سپاه واطلاعات ایران کمک می کنند.


فرزاد فرهنگیان گفته است هدف ایران ازاین کار ایجاد فتنه وفروپاشی دنیای عرب ،خصوصا کشورهای خلیجی ، علی الخصوص سعودی می باشد
او گفته است حکومت ایران از هر طریقی سعی دارد مکه ومدینه را به زیر سلطه ولایت فقیه ایران در آورد.
فرزاد فرهنگیان می گوید هدف روسیه نیز انتقام از سعودی است ،چرا که روسها معتقدند ،سعودی در فروپاشی شوروی سابق و شکستشان در افغانستان ، نقش اصلی را داشته است او می گوید روسها وایرانی ها در برابر جنگ نفتی که علیه آن ها به راه انداخته شده است ساکت نمی شوند ، همچنین فشار غرب به روسیه در اوکراین . ( جنگ نفت اشاره دارد به افزایش تولید نفت که از ماه های پیش ازسوی سعودی ودیگر کشورهای عربی شروع شده است که این موضوع منجر به تضعیف بودجه اقتصاد روسیه وایران شده است )

فرزاد فرهنگیان گفته است اتاق عملیات مشترک روسی – ایرانی در مشهد با استفاده از ماهواره های روسی ،کمک های زیادی به گروه داعش در عملیات ها وتاکتیک های جنگیشان می کنند واین موضوعی بوده است که جنگنده های ائتلاف بين المللى در خلال عمليات هايشان بر عليه داعش در عراق وسوريه كشف كرده اند .

این دیپلمات معارض ایرانی گفته است از خطرناک ترین طرح ایران که نسبت به آن خبر موثق دارد ،برنامه ای است که به شکل سریع ومنظم برای محاصره سعودی و کشاندن این کشور به جنگ طرح ریزی شده است . او گفته است ایران در تلاش است تا از طریق داعش به اراضی سعودی وکویت تعرض کند وی افزود هزاران تن از تندروهای داعش به لیبی برده شده تا از آن طریق وارد سینا مصر شوند ودر سینا مصر اعلام دولت اسلامی کنند.


این دپیلمات ایرانی گفته است برنامه آینده ایران از طریق تندروهای داعش ، کشاندن اردن ومصر به جنگ های داخلی است. همچنین تعرض به اراضی سعودی وکویت تا منطقه را دچار آشوب کند واین موضوع مقدمه جنگ جهانی سوم خواهد شد .


او می گوید اگر روسها وایرانی ها در اجرای چنین طرح خطرناکی در منطقه موفق بشوند در حقیقت دنیای عرب را دچار آشفتگی و فروپاشی بزرگی کرده اند که باعث می شود دنیای عرب عقب گرد صد ساله داشته باشد .


اين دپیلمات ایرانی گفته است که این اطلاعات سری را از طریق یکی از سران سپاه به دست آورده است که اخیرا از ایران خارج شده است وهم اکنون در خارج اقامت دارد او گفته است این عضو سپاه مستندات سری ولازم را نیز به او نشان داده است .
توضیح (:فرزاد فرهنگیان از دیپلمات های پیشین ایران می باشد که بعد از اعتراضات جنبش سبز ومتوجه شدنش به تقلب گسترده در انتخابات سال 88 به خصوص در خارج از کشور، گویا دل از این رژیم کنده است وبه یک معارض تبدیل شده است .)