-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ تیر ۳۱, چهارشنبه

بدون توافق، درایران کودتای نوع السیسی می شد.

اتم؛ از عبدالقدیر خان پاکستانی تا السیسی ایرانی!
دکتر عبدالقدیرخان معروف به پدر هسته ای پاکستان به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفته: توافق هسته ای با رژیم ایران، این کشور را از فاجعه نجات داد.

به گفته عبدالقدیرخان، حکومت ایران توانست خود را از وضعیتی خیلی بد نجات دهد.

وی گفت: اگر رژیم ایران به این توافق نمی رسید، کار نهایتا به هرج و مرج می کشید و آنگاه فضای لازم برای یک کودتای نظامی با حمایت غرب همانند آنچه در مصر روی داد، فراهم می شد.