-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ تیر ۲۹, دوشنبه

حامد کرزی: من ازصحنه نمیروم.

عنوان اصلی مقاله روزنامه واشنگتن پست چنین است: «کرزی ریاست جمهور را واگذار کرده؛ مگر قدرت را نه.»

گزارش نویس: سودرسن رگاون- 18 جولای
برگردان: رزاق مأمون

حامد کرزی گفته بود: من تعهداتی دارم و هنوز بسیار وقت است که به خواب بروم.
یک دپلومات و تحلیل گر غربی می گوید؛ حامد کرزی از زمان روی کارآمدن دکتر غنی، نه تنها پایگاه حمایتی وی نبوده بلکه تلاش های فعالانه خودش را گسترش داده است. همه روزه بزرگان قبایل، وزیران پیشین، والی ها، اعضای پارلمان و مقامات ولایات و مردان قبیله یی وابسته به خود را حمایت کرده و مشوره می دهد.
آن ها کسانی اند که مناصب حکومتی ندارند وازین دکترغنی وزرای قبلی را به کابینه اش راه نداده، احساس می کنند به انزوا رانده شده اند. کرزی همچنان بر فرماندهان مجاهدین که علیه شوروی وطالبان جنگیده اند، و به ویژه کسانی که احساس می کنند از حکومت کنار زده شده اند؛ از نفوذ بسیار برخورد دار است.
این که مقامات ارشد دولت قبلی به رهبری کرزی سقوط دولت را پیش بینی کرده و برای تشکیل حکومت مؤقت به رهبری حامد کرزی حسرت میخورند؛ یک موضوع غیرعادی تلقی نمی شود.
منتقدان کرزی به این باور اند که وی برای حفظ قدرت، نیاز دارد تا هواداران و اعضای خانواده اش مورد اتهامات احتمالی فساد مالی قرارنگیرند. بعضاً گفته می شود کرزی ازین که دکترغنی و دکترعبدالله برای گرفتن مشوره به وی مراجعه نمی کنند؛ خشمگین است. شماری دیگر میگویند وی در مبارزه کنونی میخواهد از حفظ میراث هایش اطمینان حاصل کند.
کریم خرم این مسایل را بی اساس میداند.
کرزی ملاقات های منظم با سفرای خارجی وپلومات ها را افزایش داده است. وی با مقامات روسیه، چین و هند درباره نگرانی هایش نسبت به اوضاع افغانستان گفت و گو کرده است. کرزی طبق معمول از سوی مقامات پیشین حکومت از جمله مشاور امنیت ملی ووزیر خارجه سابق ( منظوردکترسپنتا است) همراهی می شود.
ماه گذشته حامد کرزی فرصت یافت درموقف یک رئیس جمهور با مقامات بسیاری کشور ها از جمله با ولادیمیر پوتین در باره طالبان و تهدید داعش گفت وگو کند. این درحالی است که نه دکترغنی و دکترعبدالله از زمانی که به قدرت رسیده اند، از مسکو دیدار رسمی نداشته اند.
مقامات دولت افغانستان میگویند که ازآغاز تماس های خارجی کرزی نگران نیستند. آن ها این موضوع را رد می کنند که هدف دیدار کرزی از روسیه خصومت با امریکا بوده باشد. اما این مقامات در مورد ملاقات های کرزی با مقامات دولت و سیاسیون به تشویش اند. به گفته منتقدان کرزی هنوز در پارلمان طرفدرانی داشته و درمنحرف کردن برخی نامزد ها در کابینه غنی و همچنان درجایگزینی محافظه کاران مذهبی و والی ها، مداخله می کند.
یکی ازحامیان ارشد دکترعبدالله که ترجیح میدهد اسمش فاش نشود، درباره تشویش های دولت از ناحیه کرزی گفت: «وی بسیار چیزها را مخفیانه و در پس پرده انجام میدهد.» کسانی اند که به او وفادار اند و تصفیه آن ها از تمام مقام های دولت زمان گیر است.
خرم این اتهام ها را رد می کند. درمجموع   وجود ندارد که کرزی دولت را آماج گرفته باشد. کرزی درمنازعه پر سروصدا، پالیسی های دکترغنی از جمله امضای پیمان امنیتی با واشگتتن را مورد حمله قرار داده است. محمد داود سلطانزوی یکی از نامزد های ریاست جمهورسی سال 2014  می گوید:
« او (کرزی) پشتیبان سیاست خارجی ماست. وی حامی مسیر پیشرفت به سوی صلح است. او از توسعه اقتصادی حمایت می کند.
درمی گذشته، کرزی خواستار لغو پیمان همکاری اطلاعاتی بین پاکستان و افغانستان شد و معاهدۀ امضاء شده را برضد منافع ملی قلمداد کرد. ایمل فیضی همکار کلیدی کرزی در ستون شرح نظریات در تارنمای شبکه الجزیره، این معاهده را «خوابیدن با دشمن» توصیف کرد.
ماه گذشته، کرزی حمله یک طیاره بی سرنشین امریکایی را که گفته می شود شماری غیرنظامیان درآن جان باختند؛ محکوم کرد؛ درحالی که دکترغنی از ابراز نظر درین باره خود داری ورزید.
احمد سعیدی تحلیل گرامور سیاسی درکابل می گوید: « کرزی یک سیاستگر اطلاعاتی است.» وی گفت: « او (کرزی) میداند که داشتن مواضع ضد امریکا و ضد پاکستان در افغانستان خریداران زیاد دارد.»
افزون برین، به علت درجا زده گی سیاسی و سرخورده گی عمومی از نبود کار وبار و بلند رفتن قیمت ها، محبوبیت حامد کرزی درمیان عوام اوج گرفته است. کرزی نسبت به دکترغنی – مقام سابق بانک جهانی که به خشونت رفتاری شهره است- جاذبه یی به مراتب بیشتر از خود تبارز داده است.
مصطفی «حیدری» میگوید: « کاروبار من در زمان کرزی بسیار رونق داشت.» حیدری حدود 20 سال دارد و درحاشیه جاده به فروش لباس ها مشغول است. وی میگوید: «از زمانی که  غنی وعبدالله به قدرت رسیده اند، درگیرجنجال های داخلی خود شان استند.»
عبدالقادر یک مو سپید قومی درولایت سمنگان میگوید: « کرزی صد درصد نسبت به حکومت وحدت ملی بهتر بود.» وی می گوید: « همه از تشکیل یک حکومت موقت به رهبری کرزی پشتیبانی خواهند کرد.»

هواداران غنی و عبدالله اذعان دارند که نفوذ کرزی در میان عوام درحال افزایش است. اما آن ها شکایت از آن دارند که  فساد و مدیریت ضعیف دولت درشرایطی که قوت های بین المللی افغانستان را ترک کرده و کمک های شان به شدت کاهش یافته، افزایش داشته است.
یک همکار دکترعبدالله می گوید: « درزمان کرزی مردم کار وبار داشتند و نفرات اردو در بسیاری از روستا ها مستقر بودند؛ اما اکنون همه چیز تغییر کرده و همین موضوع باور مردم نسبت به کرزی را زیاد کرده است.
یک دپلومات غربی به این نظر است که « در ظهور دوباره کرزی، دولت نیز مقصر است. دولت سرگرم کشمکش داخلی است و توان آوردن اصلاحات را ندارد و افراد کارا را که با کرزی رابطه دارند، از خود دور کرده اند.
همین دپلومات غربی می گوید:« بیشتر کسانی که از صحنه دور شده اند؛ افراد مدیران توانا بودند. عده اندک آنان از نظر قومی یا فکری با کرزی وابسته گی دارند. دور سازی افراد شایسته از دولت و حکومت سبب پشیمانی خواهد بود. درین صورت عجیب خواهد بود اگرکرزی ازین وضعیت به نفع خود بهره نگیرد.
غنی وعبدالله نیز به حمله متقابل دست زده اند. دکترعبدالله دریک گرد هم آیی رهبران مجاهدین در بهار امسال، از کرزی خواست که در سیاست افغانستان مداخله نکند. هفته گذشته عبدالله کرزی را به دلیل مشکلات اقتصادی کشور مقصر دانست.
درکُل، دکترغنی درحکومت کرزی به حیث وزیرمالیه کار می کرد و به او احترام عمیق دارد. کسانی که به غنی نزدیک اند می گویند که غنی اکنون به اشتباه خود پی برده است. در روزهای اخیر هردو جانب، سعی کرده اند که مواضع خود نسبت به یکدیگر را نرم کنند. 
حشمت غنی برادر جوانتر اشرف غنی می گوید: « اشرف غنی سرانجام درک کرد که از بابت احترامی که به کرزی داشت، کرزی فکر کرده بود که شاید در پالیسی های دولت از وی مشوره بگیرد.»

رسانه های محلی گزارش کرده اند که غنی ماه گذشته به گرداننده های جامعه مدنی درقندهار گفت که پایگاه قومی کرزی به مثابه حکومت دوم نمی باشد.
غنی درهفته های اخیرسعی کرده تا نفوذ رهبران قومی را فرو نشاند. وی به فرزندان قوماندان های مجاهدین و برخی هواداران کرزی به مقام های دولتی منصوب کرده است. یک مقام سابق نیز گفته است که او نیز یک پیشنهادی را دریافت کرده است. او با لبخند اظهار داشت:« این موضوع را با کرزی درمیان خواهم گذاشت.»