-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ تیر ۲۹, دوشنبه

جزئیات گفت وگوی بسیار مهم در ارگ کابل


گزارشگر: دیوید کلود
منبع: لاس انجلس تایمز- 19جولای 2015
برگردان به فارسی دری: رزاق مأمون


ظهور شبه نظامیان درافغانستان که گفته می شود به داعش سوگند وفاداری یاد کرده اند؛ میتواند برنامه خروج قوای باقیماندۀ امریکا تا پایان سال آینده را مختل کند. به نظر میرسد داعش اولویت جدیدی را به پنتاگون و مقامات افغان به وجود آورده است تا آنان را وادار کند که واشنگتن تصمیم خود برای خروج نیروها از افغانستان را وارونه سازد.
جنرال جان کمپبل فرمانده نیروهای امریکا در افغانستان به روز شنبه گفت؛ رئیس جمهور تعهد خود برای خروج 9800 سرباز امریکا را تا پایان سال 2016، قبل از پیدایش گروه داعش اعلام کرده بود. وی گفت دسته جات شبه نظامی، درسال جاری وضع وخیم امنیتی در کشور را به وجود آورده اند.

کمپبل به یک گروه کوچک خبرنویسان درکابل اظهار داشت که نه داعش و نه گروه قوی تر از گذشتۀ طالبان، تهدیدی برای تسخیر افغانستان شمرده نمی شوند. اما وی گفت:
اگر ما این جا را ترک گوییم و جریان ورود پول قطع شود؛ آیا سال های بعد چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ وی گفت: آری، امکان دارد.

این هشدارها در دیدار دکترغنی با جنرال کمپبل و جنرال مارتین دیمپسی رئیس ستاد اردوی امریکا نیز تکرار شده است. مقامات میگویند که دکتر غنی به گونه سر راست در بارۀ تهدید گروه داعش هشدار داده وجهت جلوگیری از ریشه گیری این گروه در جنوب آسیا، خواستار حضور دراز مدت ائتلاف وامریکا درافغانستان شده است.

کمپبل گفت داعش یک گروه کوچک است اما گسترش تهدید اساساً به وسیله جنگجویان سابق طالبان  وشماری از پاکستان انجام شده که بعد از پیروزی ها در عراق و سوریه خاموشانه به دسته های مختلف تغییر نام داده اند.

وی علاوه کرد که ازفعالیت این گروه در سه ولایت جنوب و شرق نظیر هلمند، فاریاب و ننگرهار نمیتوان میزان حضور آنان را تخمین کرد. برخی گروه ها که با داعش یکی شدند، کسانی بودند که درنتیجه عملیات نیروهای امنیتی پاکستان ساحه را ترک کرده اند یا ناراضیانی اند که از برگزاری مذاکرات صلح و سازش با حکومت دکتر غنی خشمگین شده اند. کمپبل با اشاره به گروه اسلامی داعش اظهار داشت که طالبان وملیشه های داعش در برخی موارد با هم میجنگند و از نظر ما دسته های نو تولد هستند. ما آنان را دسته های درحال پیدایش توصیف میکنیم. اکنون گفته میتوانیم که شاید واحد های عملیاتی باشند.

کمپبل تاکید کرد وی هنوز پیشنهادات خود را عنوانی پنتاگون و کاخ سفید پیرامون خروج سریع سربازان امریکایی نهایی نساخته است. اما وی خاطرنشان کرد تهدید ها از ناحیه داعش درپیشنهادات وی به کاخ سفید به حیث یک عامل مطرح خواهد شد. 
غنی درحال حاضر مسیر رابطه گرم با اوباما را ترسیم کرده تا وی را قانع کند تا برنامه خروج کامل سربازان امریکایی از افغانستان را به تأخیر اندازد. 
در سند اصلی برنامه این بود که میزان سربازانی که تا پایان امسال بیرون برده می شوند، به تعداد 5500 بود؛ اما اوباما پس از دیدار با دکترغنی درماه مارچ گذشته، اجازه خواهد داد که 9800 سرباز از دسامبر به بعد، جهت ادامه آموزش ها برای سربازان افغان و انجام عملیات علیه تروریزم در افغانستان باقی بمانند.
غنی از زمان رسیدن به قدرت، برای حفظ نیروهای امریکایی پس از 2016 ، همواره درکاخ سفید لابی راه انداخته است. کاخ سفید گفته است که پس از سال آینده، صرفاً چند صد تن از سربازان برای کار در سفارت آن کشور درکابل باقی خواهند ماند. مقامات کاخ سفید نشان داده اند که هیچ نشانه یی از گرایش آن ها برای عقب نشینی از فیصله 2016 برای خروج وجود ندارد.  آن ها در زمینه ارزیابی دکترغنی پیرامون تهدید های داعش درافغانستان موضع شفاف نشان نداده اند. 
با این حال، غنی از مقامات امریکا خواسته تا به دلیل تهدید های گروه داعش، روابط نظامی خود با افغانستان را مورد بازبینی قرار دهند. جنرال دیمپسی گفت که غنی دردیدار روز یکشنبه درکابل پیشنهاد داد که امریکا و متحدانش میتوانند در مبارزه علیه تروریزم، از پایگاه های افغانستان برضد گسترش داعش درجنوب آسیا استفاده کنند.
غنی به منظور صحبت در خصوص وضعیتی که از سوی داعش پدید آمده، دو کنفرانس ویدیویی با بارک اوباما برگزار کرد؛ و احتمالاً به زودی کنفرانس دیگری برگزار خواهد شد.
جنرال کمپبل به نقل از دکترغنی می گوید: «وی اظهار داشت من وعده های اوباما برای مردم امریکا را ( دربارۀ خروج از افغانستان) میدانم ونسبت به آن بی حرمتی نمی کنم. اما وضعیت درین جا عوض شده. اجازه بدهید اطمینان یابم که شما درک کرده اید که نگاه من چه گونه است.»
دیمپسی می گوید؛ غنی می پذیرد که امریکا درمبارزه با داعش، به استراتیژی فراملیتی نیاز دارد. دیمپسی گفت که وی مفکوره غنی را برجسته تلقی می کند که از افغانستان به حیث یک قطب حراست شود و افغانستان خود و متحدانش می توانند در عرصه جلوگیری از رشد طرفداران گروه داعش در جنوب آسیا و خاورمیانه با هم کار کنند.
دیمپسی که درسپتامبر آینده از وظیفه اش کنار می رود، و سخن گفتن درباره باقی ماندن قوا درافغانستان درسال پیشرو را توقف داده، می گوید که درین باره مباحثه با کاخ سفید یک ضرورت است.
کمپبل اظهار داشت که اشتراک سربازان درعملیات های تحت رهبری ناتو پس از 2016  جهت ادامه آموزش نیروهای امنیتی افغان، برای امریکا یک سناریو بود.
در 2011 امریکا یک صد هزار سرباز درافغانستان داشت. 9800 تن از آنان برای آموزش های نظامی وانجام حملات هوایی باقی مانده اند. چندین هزار سربازان ویژه عملیاتی به وظایف شان درداخل افغانستان علیه تروریزم ادامه دادند.
کمپبل گفت: « وقتی به دنیا نگاه کنید فکر می کنم احتمالاً به نفع ما است که درمنطقه حضور داشته باشیم.
رزمنده گان طالبان درحال حاضر حملات خود را آزادانه درمناطق جنوب وشرق انجام میدهند.  آن ها حملات بر مهمان سرا و دیگراهداف غیرنظامی درکابل را در سطح بالا طرح می کنند و درولایاتی نظیر هلمند درجنوب، مستقر استند؛ منطقه یی زمانی درآن جا به سختی شکست خورده اند.
نظر به گفته جنرال الشوفنر رئیس روابط عمومی فرماندهی امریکا درکابل، براساس ارقام داده شده از سوی امریکا، اردو وپلیس افغان در سال جاری 4100 تن را در جنگ از دست داده و شمار مجروحین هم به  7800 تن میرسد؛ به این حساب، 60 درصد تلفات انسانی نسبت به سال پار، افزایش یافته است. علی رغم این که اردوی افغان جنگ علیه طالبان را ادامه داده اند؛ با مشکلات تجهیزات، لوژستیکی و تاکتیکی رو به رو استند.
به گفته مقامات امریکایی، بسیاری از نفرات اردوی افغان، به جای آن که برضد شورشگران دست به عملیات تهاجمی بزنند، کار اصلی خود را ایستادن درپاسگاه ها میدانند. قوای هوایی به استفاده از هلیکوپتر و دیگر ابزار های هوایی حملاتی را انجام می دهند؛ مگر سال های بسیاری باقی است که آن ها روی پا بیایستند.
دیمپسی می گوید که دکترغنی دردیدار روز یکشنبه موضوع کمبود جنگ افزار را برجسته مطرح کرد و به طور خاص از امریکا تقاضا کرد که برای حمایت از نیروی زمینی افغانستان طیارات جدید خریداری کند.