-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۲, جمعه

از فواید رسم بی پرسانی

عابد  نجیب جایزه دارد.


فردی بنام عابد نجیب بیش از ۲۰ سال است که در المان دیپلومات می باشد.
این فرد که تا حال ۵ بار از وظیفه برکنار شده و به کابل احضار شده است، نه تنها به کابل نرفته، بلکه فقط به چاپلوسی و نزد این و یا آن وزیر توانسته هنوزهم در سفارت افغانستان در برلین بماند.

در این مدت ۲۰ سال بیشتر از ۳۰ دیپلومات در بن و برلین مقرر شده و هرکدام پس از ۳ الی چهار سال طبق مقررات به افغانستان برگشتند، ولی جناب عابد سرجایش می باشد و این نفرت و انزجار سایر دیپلومات ها را در برلین و بن در پی داشته است.

دوستان عابد نجیب می گویند او حدود ۴۵ سال است به المان آمده و سال ها به عنوان کارمند در فابریکات المان کار نموده و همینجا ازدواج کرده است.
دوستان نزدیک وی اضافه می کنند، او ملیت آلمانی را حدود ۳۸ سال قبل به دست آورده و ملیت افغانی خود را پس داده است.

به گفته نزدیکان اش، خانواده او افغانستان را ندیده به زبانی فارسی و یا پشتو کوچکترین آشنایی ندارند. ولی ازجایی که در افغانستان قانون نیست و هر فرد حتی اگر از کودکی افغانستان را ترک کرده و اصلا تذکره نفوس افغانستان را نداشته باشد و ملیت یک کشور خارجی را به دست اورده باشد، می تواند به آسانی وزیر، والی، نماینده مجلس و یا دیپلومات شود.

گفته می شود که او هیچ گونه تحصیلاتی نه در کابل و نه در المان داشته و حدود ۲۰ سال قبل که در افغانستان هنوز اساس و بنیاد وزارت خارجه درست گذاشته نشده بود، نخست به عنوان کارمند محلی و سپس به عنوان سکرتر سوم سفارت افغانستان در بن معرفی شده بود.