-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ تیر ۳۰, سه‌شنبه

قارون های اسلامی

نتیجه بررسی اختلاس فاروق وردک از قلم نادرخان «کتوازی»

نادرخان کتوازی رئیس هیات بررسی کننده اختلاس و فساد در وزارت معارف و فاروق وردک :
یک تعداد اسناد و مدارک به دست آمده اثبات میرساند که در وزارت معارف فساد و دزدی در حد فاجعه موجود بوده 
1100 میلیون دالر از بودجه انکسافی در بخش ساختمان سازی مصرف شده است که 70 % فیصد این مقدار پول حیف و میل شده است که از طریق دونرها و بودجه انکشافی تشکیل شده بود 
400 میلیون دالر بنام ظرفیت سازی حیف و میل شده است 
به تعداد 1200 نفر مشاورین آقای فاروق وردک بوده تقریبا همه شان از نزدیکان و اقارب وی میباشد که حتی آشپزنیز مشاور بوده که همه شان با معاشات گزاف تعین شده بوده 
به تعداد 75000 معلمین خیالی 
و به تعداد 3500 مکتب خیالی 
288 میلیون دالر در بخش چاپ کتاب دزدیده شده

آقای کتوازی در صفحه ی خود گفته است که بررسی ما دوام دارد و گفته است که شریکان آقای وردک را نیز افشا خواهیم کرد