-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۱۷, شنبه

ناصرخسرو؛ 999 سال بعد

سرپنجه های تیز جورپیشه گان مذهب، سرانجام آرامگاه ناصر خسرو را قصابی کردند.
آسیاب داروغه های قرون، هماره در افغانستان میچرخد.

فضل کريم احمدى تنظيم کنندۀ پروژه هاى شبکۀ انکشافى آغا خان(ايکيدن) در بدخشان به آژانس خبرى پژواک گفت که طالبان، دروازه بيرونى آرامگاه را که بيش ازيک و نيم قرن قدامت داشت، شکستانده و آن را در مقابل زيارت حريق کردند.
همچنان لوحۀ ضد زنگ المونيمى راکه درآن پلان ساختمان و نماى آبده حک شده  و درمقابل زيارت نصب بود، با فير مرمى شکستاندند که حالا اثرى ازآن ديده نمى شود.
احمدى علاوه کرد که آنها دروازه محافظان زيارت را با شيشه ها و جالى هاى آن که درنزديکى آرامگاه اعمار گرديده نيز شکستانده اند.
به گفتۀ وى، طالبان قفل زيارت را نيز شکستانده و داخل زيارت گرديده؛ اما به مرقد ناصر خسروبلخى که درآن آيات قرآن نوشته شده، صدمه نرسانده اند.
حکيم ناصرخسرو بلخی، يكى از نابغه هاى فكرى، نويسـنده و شاعر مشهـور ادب درى درسال ٣٩٤ هـجرى قمرى درولايت بلـخ به دنيا آمد.
اين دانشمند، هفت سال در مسافرت به شمول کشورهاى عربى  به سـر بُرد و در فرجام نظر به مشکلات روزگار به ولسوالى يـمـگـان ولايت بدخشـان، پنـاهنـده شـد و بقـيۀ عمـر خود را درآنجـا گذراند.
اين حکيم، در بدخشـان به تحقيق، تصنيـف و تاليـف پرداخـت و در سال ٤٨١ هجـرى قمرى، جهان فانى را وداع گفت و در همانجا دفن شد.