-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۲۵, یکشنبه

«دکترسمیع «حامد
قهرمان قصه های هفت میدانیم ما
کوچه گرد لحظه های تیربارانیم ما
های بیگانه! دگر شمشیر تو در کار نیست
خود بلای جان خود استیم ، افغانیم ما