-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۵, پنجشنبه

ازشگفت نگاری های سقراط کابل

دوست‌دختر
نوشته: اسد «بودا»آن معنویتِ استعلاییِ که قرن‌هاست نهادهایِ دینی زور می‌زنند تحقق ببخشند اما نتوانسته‌اند، می‌توانیم در آغوشِ «دوست‌دخترانِ» مان تجربه کنیم. دورشدن از خدا هیچ تاثیر عینی در زندگی ما ندارد. رئوف‌تر و مهربان‌تر می‌شویم. انسانی‌تر می‌اندیشیم. دورشدن از دوست‌دختر اما به معنای واقعی کلمه ما را خانه‌خراب و ویران می‌کند.بی‌پناه، آواره، تنها و دلتنگ. دوست‌دخترداشتن، کلک و فریب نیست، سفرِ پر ماجرا به جهان دوستی، تلاش برای تحقق تمامیتْ و کشفِ وجودِ نا تمامِ خود در دیگری است که دوستش داریم. تلاش برای اینکه بخش‌های وجودِ انسانی گمشده و ناتمام خود را در جنس مخالف کشف و با او تکمیل کنیم، باید به مثابه‌یِ معرفتِ نفسانیْ و «خیر درونی» درک شود. دوست‌دخترانِ ما آیینه‌ی ماست؛ فضای عاطفی که با قرارگرفتن در آن می‌توانیم خود را بهتر بشناسیم، خلاءهایِ وجودی و رفتاریِ خود را روشن‌تر ببینم و خویشتنِ متوهم و مصلبِ مان را بی‌طرفانه‌تر نقد و واقعی‌تر بازخوانی و تصحیح نماییم.