-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۴, چهارشنبه

انکشافات غیر عادی در کابل واسلام آباد

زخم عود کرده، آمادۀ ترکیدن است؟
گزارشنامه افغانستان به اطلاعات تحلیل شده دسترسی پیدان کرده است که حکایه از آن دارد که علایم و زمینه های راه اندازی یک جنگ همه جانبه برضد پاکستان درحال گسترش است. 
کاروان های قطعات نظامی پاکستان به سوی مرز ها درحرکت اند و درمحافل رسانه یی پشاور، از نگرانی ها و تشنج رابطه پاکستان با امریکا و ناتو سخن گفته می شود. پیام های صریح و درشتی که مقامات وزارت خارجه پاکستان به سفیر افغانستان در اسلام آباد ابلاغ کرده، درنشست ارگ به دقت تحت بررسی بوده و به متحدان بین المللی ارجاع شده است.

درهمین حال، اجلاس قریب الوقوع وزرای دفاع کشورهای منطقه درکابل، افتتاح خط داغ ارتباط مستقیم بین دهلی وواشنگتن، جلسات اضطراری مرتبط با بحران مهاجرین در ارگ ( که منظور از افغان ها مستقر در پاکستان است)، اشارات سربستۀ وزیرداخله درخصوص تدابیر دولت جهت مقابله با تهدید های امنیتی از جانب پاکستان، استقرار مجدد شورای رهبران گروه های مجاهدین درجنب ریاست شورای امنیت ملی، فتوحات خزشی اما پرهیاهوی جنرال دوستم در زمین فاریاب و هدف گیری مشخص تبلیغاتی وی علیه آی، اس، آی، بازداشت ناگهانی یک صد تن از اتباع افغانستان دراسلام آباد به اتهام سازماندهی حمله تروریستی، و هشدار علنی سرتاج عزیزمشاور امنیتی دولت پاکستان به هندوستان، همه از یک جریانی کاملاً غیرعادی حکایه دارند.
روحیه و هیجان عمومی درسراسر کشور علیه پاکستان نسبت به هر زمان دیگر، توفانی است.
درسطح دولت افغانستان و متحدان بین المللی، نشست های فشرده درجریان است. این درحالی است که وزارت دفاع وزیر ندارد و به جای آن، جنرال دوستم جنگ مرموز در شمال را فرماندهی م یکند.
این طور احساس می شود که جنگ احتمالی به وسیلۀ یک مارشال زنده رهبری خواهد شد.
این مانورهای جزء فشار برنامه ریزی شده بر پاکستان است که ممکن است با انعقاد یک سازش پس پرده فروش کند یا واقعاً جنگی شعله ور شود.