-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۱۱, یکشنبه

بحران رهبری طالب؛ اختلاف شدید امریکا و پاکستان

امکان واکنش سرکوبرانه از سوی آی، اس، ای علیه جریان معترض علیه ملامنصور


از ورای اطلاعات تحلیل شده غیر رسمی که دراختیار گزارشنامه افغانستان قرار دارد، رگه هایی کاملاً موثق از اختلاف تازه بین پاکستان وامریکا برسر گزینش رهبری جدید ( ملامنصور) برای طالبان حکایه دارد. اعلام ادامه «جهاد» درافغانستان، بلافاصله پس ازروی کار آمدن ملامنصور، همان اعلام جنگ پاکستان است که با حضور و منافع امریکا درتصادم قرار میگیرد.

سید آغا معتصم رئیس کمیته سیاسی طالبان نیز که با امریکا و ترکیه وکابل در تماس است؛ ضمن اشاره به پیشدستی آی، اس، آی برای انتخاب ملامنصور به حیث رهبر طالب، اعلام کرد که باید شورای رهبری طالبان فرد دیگری را درین مقام انتخاب کند.
شخص ملامنصور نیز دریک دو راهی گیرمانده است و از حساسیت قضیه آگاه است.
 امریکایی ها برای رسیدن به یک اجماع کامل در خصوص آن که چه کسی رهبری طالبان را پس از ملاعمر عهده دار شود؛ ادامۀ انحصار آی، اس، آی درامور طالبان را به سود ارزیابی نمی کنند و خواستار هم آهنگی مواضع اعضای «شورای کویته» و دفترسیاسی در قطر اند اما مقامات اسلام آباد، ضمن کمپاین برای بخشی از نفرات شورای کویته، دفترسیاسی قطر را یک مرکز تصمیم سازی امریکایی تلقی می کنند. 
پاکستان درروز های بعدی، زیرفشارهای مضاعف وچند جانبه قرار خواهند گرفت. منابعی از پاکستان احتمال میدهند که ممکن است سازمان استخبارات آن کشور، معترضان دربرابر ملامنصور را سرکوب کند.
اگر پاکستانی ها درین نقطه حساس، ابتکار سیطره کامل بر لشکراصلی طالبان مستقر درخاک خود را از دست بدهند، دولت اسلامی (خراسان) با روفتن دسته جات طالب درسراسر افغانستان، مسیرعمومی نبرد استراتیژیک را به شمول بستر آسیای مرکزی، حتی به سوی قلمرو پاکستان دور بدهد.  طالب، پدیده یی ساخت پاکستان، ( اما به خرج امریکا وانگیس) بود؛ حال آن که داعش، نیروی سرکش صادر شده از حوزۀ خاور میانه است که پاکستان به بودجه عملیاتی آن دسترسی چندانی ندارد و اداره آن از اختیار ای اس آی تقریباً بیرون است.
دولت اسلامی خراسان (داعش) درواقع رقیب آی، اس آی است.
بود ونبود منافع امنیتی و راهبردی پاکستان، اعمال مالکیت بر طالبان «افغان» است. این ظرفیت کم خرج و فوق العاده موثر را تحت هیچ شرایطی حاضر نیست از دست بدهد. سایۀ هولناک دو تهدید درشت، پاکستان را مشوش کرده است. تهدید نخست ( بالفعل) تحریک طالبان پاکستان است که بر ارتفاعات پاکستان شمالی مسلط است. اکمالات وزیرستان درصلاحیت اشباحی است که از افغانستان به آن سو می رود. اشباح مرزی افغانستان برای پاکستان بسیار خطرناک است که درعقب آن، سازمان های امنیتی هندو افغانستان قرار دارند.
خطر بعدی که پاکستان را در پهلوانی با امریکا برسر طالب تهدید می کند، کم شیمه گی اقتصاد آن کشور است که با فروکش کردن بودجه خارجی برای جنگ طالب، پاکستان میدان زورآزمایی و امتیاز طلبی در افغانستان را می بازد. درین اوضاع، آی، اس، آی بدون قانع کردن امریکا و انگلیس هرگز قادر نیست یک چهره مورد نظر خودش را به رهبری طالبان تحمیل کند.