-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۲۰, سه‌شنبه

میراث «مجاهدین» چه است؟

حفیظ الله دولتشاهی


ژاژ خایی لنگی داران و ریش داران به اصطلاح "مجاهد" که همواره ادعای به خاک زدن پوز اتحادیه جماهیر شوروی را سر میدهند به نظر من همچون پارس سگهای ولگرد میماند! زیرا این مجاهدین نبودند که پیروز شدند بل یک ابرقدرت (آمریکا) بخاطر منافع خودش و برای تضعیف یک ابرقدرت دیگر (روسیه) از سرزمینی به نام افغانستان و مردمی به نام افغانان استفاده کردند. امروزه این افتخار بر آمریکاییان برمیگردد که موفقانه رقیب اش را شکست داد و ازهم پاشید اش. و این در حالیست که افغانان فقط از زیر باران برخاستند و در زیر ناودان نشستند! روسیه صد برابر از آمریکا کرده شرف داشت! امروزه اکثر ساختمان ها و تاسیسات دولتی بازمانده از دوران شوروی است! راستی اگر کمک های آمریکا و هم پیمانانش نبود این ریش داران چنین حماقتی را به آخر رسانده میتوانستند؟!
و حال هم، رقابت و قدرت نشان دادن دو رقیب دیرینه است که سرزمین ما را به ماتم کده ای تبدیل کرده است.