-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۱۴, چهارشنبه

ملاعمر به چین ضمانت داده بود.

فارن پالیسینفر چین میان طالبان عنوان یک مطلبی است که از سوی نشریۀ فارن پالیسی در اشاره به تائید خبر مرگ ملا محمد عمر نشر شده است.

نشریه درادامه می نویسد که روزنامۀ ملت گرای گلوبل تایمز چین چند روز قبل از قول یک تحلیلگر اوضاع که نامش گرفته نشد هشدار داد که اعلان خبر مرگ ملا محمد عمر پیامد های ناگواری برای طالبان خواهد داشت اما این مرگ امکان دارد یک بازندۀ دیگرهم داشته باشد.

ملاعمر ضمانت توافقات مهم را به چین داده بود. پیکنگ هم وی را یک رهبر می پنداشت که در موجویت او فرصت صلح میان طالبان وحکومت افغانستان بیشتر دیده می شد.

بنوشتۀ فارن پالیسی هرچند که چین دربارۀ طالبان شک وتردید های خود را دارد ولی ملا عمر کسی بود که این کشور می توانست با وی معامله کند.

او مایل بود که نگرانی های پیکنگ ازاحتمال نا آرامی در ایالت شینجین را که اکثریت باشندگان آن اویغورهای مسلمان اند بزداید.

فارن پالیسی درادامه می نویسد که نگرانی اول چین دربارۀ پروسۀ صلح افغانستان می باشد چون نقش فعالیکه چین درسالیان اخیر درپروسۀ صلح افغانستان بازی کرده است کدام کشوری دیگر نداشته است.

فارن پالیسی می نویسد که مقامات چین چنین می پندارند که حل سیاسی درافغانستان یگانه راه خواهد بود تا اینکشور به پناهگاه امن تندروان اویغور و یک قوتیکه امنیت منطقه را تهدید کند تبدیل نشود.