-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۱۵, پنجشنبه

شیطانی طالبان برضد یکدیگر

ملااختر تحت نظر یک روانشناس انگلیسی است.

شبکه اطلاع رسانی افغانستان خبر داده است که اختر محمد منصور بیماری روانی دارد و از اعمال خشونت به ویژه نسبت به زنان و افراد بی گناه لذت می برد.

یک منبع از دفتر طالبان در قطر به خبرنگار افتخاری ما در کابل بصورت تلفنی اظهار داشت: اختر محمد منصور طی پنج سال گذشته تحت نظر یک روانشناس انگلیسی که در دربار سلطنتی عربستان سعودی مشغول به کار است قرار داشته و روانشناس معالج وی هرگز امیدواری به بهبودی وی نداشته است.

به همین دلیل ملا طیب آغا و خانواده ملا عمر و دیگر گروه های وابسته به طالبان، حاکمیت وی را نپذیرفته و معتقدند که یک بیمار روانی نمی تواند تصمیمات درست بگیرد.

همچنین اختر محمد منصور متهم است که در دوره ی وزارت خود در زمان حکومت طالبان اقدامات غیر اخلاقی فراوانی انجام داده که از نظر دور نمانده است. همچنان گزارشنامه افغانستان به اطلاعاتی دسترسی دارد که ملاعمر روابط تیره یی با ملامنصور داشت و در جریان مشاجرات، او را «خرملا» لقب داده بود. درصورتی که داده اطلاعاتی شبکه اطلاعر رسانی درست باشد، ملامنصور بی گمان یک فرد قدرتمندی است که به وسیله انگلیس و عربستان و پاکستان حفظ خواهد شد.