-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۴, چهارشنبه

اختراع فارن پالیسی

طالبان نسبت به داعش میانه رو اند.به گزارش رادیو آزاد، نشریه فارین پالیسی در شماره اخیرش مطلبی را به نشر رسانیده است تحت عنوان، دشمن تان را با دقت برگزینید.

نویسندهء مقاله تاکید دارد که رهبری جدید طالبان بهترین فرصت برای حل صلح آمیز جنگ آن کشور است و اگر ازین فرصت استفاده نگردد، داعش از افغانستان یک سوریه یا عراق دیگر خواهد ساخت.

فارن پالیسی در اشاره به نشر خبر مرگ ملا عمر مینویسد، در این زمان که ملا اختر محمد منصور برای متحد شدن طالبان تلاش دارد، به پیشنهادات مصالحه میلی چندانی نشان نمیدهد.

فارین پالیسی از بریدن ملا سید طیب آغا مسوول دفتر سیاسی طالبان در قطر و اعلان حمایت ایمن الظواهری رهبر القاعده از رهبری جدید طالبان یاد نموده مینویسد، با درنظرداشت این تحولات، پالیسی سازان امریکا باید انتخاب کنند که آیا برای برد نظامی، رهبری فعلی طالبان را بیشتر ضعیف بسازند یا اینکه با استفاده از انسجام اندکی که هنوزهم در بین طالبان باقی مانده است، با آنها سازش نماید.

نشریه در اشاره به پیشرفتهای اخیر گروه دولت اسلامی مینویسد، که خطر آن میرود که فرصت سازش با تندروان نسبتاً میانه رو از دست برود.

فارین پالیسی می افزاید که در راستای تلاش های صلح در افغانستان در گذشته هم فرصت ها از دست رفته اند. نویسندهء مقاله، پالیسی امریکا برای شکست کامل طالبان را دلیل این مساله میداند.

در مقاله گفته شده است که حکومت افغانستان در حال حاضر روی دشمنان اش غور میکند. نشریه مینویسد، با وجود آنکه دلایل زیاد برای مخالفت با فعالیتهای طالبان مسلح موجود اند ولی طالبان نسبت به تهدیدی که داعش میتواند برای افغانستان ایجاد کند، میانه روتر میباشد.