-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

قبل ازصلح، بحث «دیورند» نهایی شود.

صلح افغانستان در دستان امریکا، انگلیس وپاکستان است. فقط سیاست حکومت کابل درهم وبرهم است.

جیمز دابنز، نمایندهء خاص پیشین امریکا در امور افغانستان و پاکستان و کارتر مالکسیان، یک تحلیلگر، مقالهء را در مورد پروسهء صلح افغانستان نوشته اند.

این مقاله در نشریهء Foreign Affairs نشر شده است.

در مقاله گفته شده که زمان گفتگو های صلح در افغانستان فرا رسیده است.

در بخشی از مقاله آمده است: اگر در افغانستان صلح نیست، اما گفتگو های صلح آغاز شده است.

به نوشتهء نشریه، نویسنده های مقاله باور دارند که افغانستان، پاکستان و طالبان در ارتباط به گفتگو های صلح، ظرف چند ماه گذشته گام های بزرگ برداشته اند.

در مقاله آمده که از سال 2001 به این سو فرصت های برای صلح مساعد شدند و نیز فرصت ها از دست رفتند.

در ادامه گفته شده رئیس جمهور غنی، صلح را در اولویت کاری خود قرار داد و پاکستان و چین هم اقدامات موثر را برای آغاز گفتگو های صلح انجام دادند.

Foreign Affairs به نقل از دابنز می نویسد، ایالات متحده امریکا نباید فرصت موجود برای دست یافتن به صلح در افغانستان را از دست بدهد و برای پیشبرد پروسهء صلح باید تمام گام های لازم را بردارد.

 در ادامه گفته شده که امریکا باید به حمایت از نیروهای امنیتی افغان ادامه بدهند، تا پاکستان مجبور شود طالبان را به میز مذاکرات بکشاند.

در مقاله آمده است، که مهمترین مساله اینست که امریکا در ارتباط به خروج سربازانش از افغانستان موضع نرم اختیار کرده و پس از 2017 هم به تعهد خود در مورد حمایت از افغانستان عمل خواهد کرد.