-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۲۱, چهارشنبه

صلح، ربط چندانی به حکومت افغانستان ندارد.

حالا از الف تا ی، کم کم چهره زشت واقعیت را درک کرده اند؛ ورنه سابق دهان خود را باز و چشم های خود را می بستند و هی می گفتند که صلح را « افغانیزه» می سازیم.


محمد امین وقاد یک عضو شورای عالی صلح می گوید که بدون همکاری پاکستان و برخی کشور های دیگر پیشبرد پروسه صلح ناممکن خواهد بود.

" بدون همکاری پاکستان، امریکا و برخی کشور های دیگر و جامعه جهانی حکومت افغانستان این پروسه را پیش برده نمی تواند اما افغانستان اگر این ابتکار را می گیرد نظر کشور های مورد نظر، بخصوص پاکستان، چین، امریکا و سعودی را هم داشته باشد که آنها موافقه و همکاری بکنند."
خانم  شکریه بارکزی گفت که راه حل این است که پروسه صلح تحت نظر سازمان ملل متحد به پیش برده شود.

" در این مقطع زمان افغانستان باید از سازمان ملل متحد و کشور هایکه تجربه پروسه صلح، مذاکره در سطح جهان دارند دعوت بکند و یگانه راه اینست که تحت نظر سازمان ملل متحد جمع کشور های با تجربه در این بخش باشد."
ببرک شینواری یکی از این آگاهان در مورد گفت:

" اگر حکومت افغانستان می خواهد خود ابتکار صلح را بدست بگیرد به این شرط خوب است که ابتدا خود را در این پروسه پیدا کند و این موقف طوری نباشد که پس از یک چند روز یا چند ماه دوباره همان گپ های سابق باشد."