-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۱۸, یکشنبه

گشت وگذار طالبان در پلخمری

دسته جات طالب با جنگ ابزارهای سنگین مجهز شده اند.


رييس شوراى ولايتى بغلان، از ضعف ادارۀ محلى در بخش امنيت انتقاد نموده، ميگويد که طالبان آنقدر توانمند شده اند که در برخى ساحات ناحيۀ پنجم پلخمرى نفوذ کرده اند.

وى مى افزايد که اگر مسوولان امنیتی بخاطر تامين امنیت اقدام نکنند، طالبان شاهراه مزار- پلخمری را مسدود خواهند کرد.

محمد صفدر محسنی ریيس شورای ولایتی بغلان میگوید که طالبان از طرف شب در ساحات وزیرآباد و بلاک های سمنت غوری مربوط ناحيۀ پنجم پلخمرى مرکز بغلان، گشت و گذار میکنند و مردم را برضد دولت و به حمايت از خود فرا ميخوانند.

به گفتۀ وى طالبان به سلاح های سنگین دست یافته اند که میتوانند شهر پلخمری مرکز بغلان را هدف قرار بدهند.

اين درحالى است که ساحۀ دندغورى در حومۀ شهر پلخمرى، از ماه گذشته بدينسو در تصرف طالبان قرار داشته و آنها ازهمانجا به مناطق وزير آباد و بلاک هاى سمنت شهر پلخمرى نفوذ کرده اند.

ماه گذشته درسه مرحله  جمعاً ١٢ راکت از استقامت دند غورى به شهر پلخمرى شليک شد که براثر آن، يک طفل و يک مرد کشته شدند و بيش از١٠ تن ديگر جراحت برداشتند.

درآن زمان نيز شوراى ولايتى و مردم هشدار داده بودند که بايد دندغورى تصفيه شود؛ درغيرآن شهرپلخمرى ناامن ميگردد.

عبدالرحيم یکتن از باشندگان وزیرآباد گفت: "ما  از ساعت هفت شام به بعد در ساحه گشت و گذار کرده نمیتوانیم وهر لحظه امکان در گیرى طالبان ونیروهای دولتی وجود دارد."

وى علاوه نمود که طالبان بعداز شام موترهاى خود را در سرک عمومى پلخمرى-مزار شريف توقف ميدهند وکسانى را که ازشهر به وزيرآباد برميگردند، درکوچه و پسکوچه ها بازرسى  ميکنند.

به گفته محمد گل، هفتۀ گذشته دو مهمان آنها که ازکابل آمده بودند، در ساحۀ وزير آباد توسط طالبان ربوده شدند که بعداً با وساطت موسفيدان رها گرديدند.

مردم ازناامنى در ولسوالی های دوشی وتاله برفک نيز نگران اند.

سميع الدین ناظر منشی شورای ولایتی بغلان گفت که بیش از دو ماه میشود که فعاليت طالبان در قریه های نیکپی و زاغه ولسوالی دوشی وقریه برفک، بالای تاله برفک بيشتر شده، آنهادر قریه ها  بر ضد دولت تبليغ کرده  ومردم را علیه دولت به جهاد تشویق میکنند .

ناظر افزود: "اگر مقامات دولتی در نابودی طالبان توجه نکنند، امکان دارد که در آینده  نزديک در ارتفاعات سالنگ ها جابجاشوند و مسیر شاهراه  دوشی- کابل را به روی مردم ببندند."

اما سمونوال عبدالرشید بشیر آمر امنیت قوماندانى امنيه بغلان گفت که  به خاطر تامین امنیت وسرکوبى  طالبان، پلان های عملیاتی را روى دست دارند .

وى علاوه نمود که امروز نيروهاى امنيتى، به استقامت دند غورى سوق داده شده و قرار است که عليه طالبان، عمليات تصفيوى به راه انداخته شود.

اين مقام امنيتى خاطر نشان کرد که نيروهاى امنيتى، قوى بوده و در هر جايى که مخالفان مسلح تحرک داشته باشند، سرکوب خواهند شد.

گفتنى است که در اوايل ماه جارى، طالبان درمنطقۀ بايسقال ولسوالى بغلان مرکزى که درآنجا ماموريت سمت هفتم پوليس قرار داشت نيزمستقر شده و شوراى ولايتى ازاين وضعيت نگرانى نموده و گفته است که طالبان ميتوانند ازآنجا آزادانه به منطقۀ چشمه شير بغلان و ولايات سمنگان و کندز رفت و آمد نمايند.

شمس الحق بارکزى عضو شوراى ولايتى گفت: "اگر دولت بخواهد که بايسقال را دوباره بگيرد، بدون دادن تلفات امکان ندارد."

اما مل پاسوال عبدالجبارپُردلى قوماندان امنيۀ ولايت بغلان گفت که آنها اين ساحه را نظر به فيصلۀ شوراى نظامى و لزوم ديد تخليه نموده و ماموريت سمت هفتم پوليس را به منطقۀ پوزۀ ايشان انتقال داده اند.

بايسقال، باداشتن ١٥ قريه ونفوس تخمينى بيش ازيکهزارخانواده، درحدود ١٥کيلومترى مرکزبغلان مرکزى واقع است.