-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

دکترسمیع «حامد» و تلویزیون «ما»

چند « نقل» بدهم در بارهء تلویزیون « ما» :

1. در زمینهء « نقد ادبی» بسیار فعال خواهد بود. هیچگونه آسانگیری و سهل انگاری در زمینهء ادبیات نخواهد داشت. با صراحت « نقد» خواهد کرد. برای نخستین بار « تاریخ ادبیت افغانستان» ( نه تاریخ ادبیات ) را پیگیری خواهد کرد. 
2. هرکس به مدد کمپیوتر و « دختر» در زمینهء موسیقی افغانستان مطرح شده است در این تلویزیون جایی نخواهد داشت. ما آهنگ هایی را پخش خواهیم کرد که از نظر « موسیقایی» معیاری باشند و هیچگونه انعطافی در این زمینه نخواهیم داشت. با ابتذال هنری مبارزه خواهیم کرد حتا اگر از خود ما سرزده باشد!
هرگونه آسانگیری در زمینهء موسیقی « نقد» خواهد شد. موسیقی اعتراضی بدون سانسور پخش خواهد شد. 
3. اگر « کارشناس» کم از کم مدرک ماستری در زمینه یی که صحبت میکند نداشته باشد ( آنهم ماستری به مفهوم تمام کردن دورهء ماستری نه بل ثابت کردن دانایی کارشناسانه در عمل ) در تلویزیون « ما» جایی نخواهد داشت. کارشناس-نما هایی که حرف هایی را که همه میفهمند با « لفظ قلم » بیان میکنند و به این صورت به نام کارشناس تلویزیونی مطرح شده اند نه تنها راهی نخواهند داشت که کوشیده خواهد شد « شارلاتانیزم » شان افشا شود.
4. تلویزیون « ما» از هرکسی است که « چیزی برای گفتن » دارد و در خدمت هرکسی که میخواهد بیشتر بداند و فکر کند و از کار رسانه یی معیاری لذت ببرد.
5. «ما»ضد سانسور است و میخواهد زمینه یی باشد برای تکان فکری در سرزمین ما!
6. ما در افغانستان خواهد بود و در هرجای دیگر دنیا که هموطنان ما هستند.
در بارهء فلم و فن و فرهنگ و.....برنامه هایی تازه خواهیم داشت.
ما : چیزی برای گفتن
ما : در بارهء شگفتن!