-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۴, چهارشنبه

کابل؛ مرکز دفاع مشترک در برابر پاکستان

پس از چهارده سال، برای اولین بار وزرای دفاع کشور های منطقه در یک نشست مشترک در کابل گردهم می آیند.


این موضوع را به تازه گی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در دیدار اش با معاون نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان در کابل مطرح کرده است.

با آنکه وزارت خارجه از دادن جزئیات بیشتر در این باره به رادیو آزادی خود داری کرد، اما دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته که نشست وزرای دفاع کشورهای منطقه برای جلب همکاری به هدف مبارزه جدی با تروریزم، مهم است.

" به واقعیت که این نشست وزرای دفاع کشوهای منطقه از اهمیت خاص برخوردار است، چرا که افغانستان در خط مقدم جنگ با تروریزم قرار دارد، بناءً کشورهای منطقه و جهان در این جنگ باید سهم بگیرند و با افغانستان کمک کنند تا جنگ با تروریزم به خوبی به پیش برود."

آقای وزیری هم در باره زمان دقیق برگزاری نشست وزرای دفاع کشورهای منطقه در کابل، معلوماتی ارایه نکرد.

به اساس گزارش ها، معین سیاسی وزارت خارجه اخیراً در دیدارش با معاون نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان در کابل، برگزاری این نشست را برای تأمین صلح و ثبات در منطقه مهم خوانده است.
پیش از این اشرف غنی رییس جمهور افغانستان هم بر نیاز همکاری مشترک کشورهای منطقه در کار مبارزه با تروریزم تاکید کرده است.

شماری از کارشناسان افغان به این باور اند که افغانستان از سوی آنانی مورد تهدید قرار دارد که پناه گاه شان در پاکستان است.

محب الله شریف یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت: در این نشست باید مشترکاً از سوی کشورهای منطقه بالای پاکستان فشار آورده شود تا از حمایت تروریزم دست بردارد.

" کشورهای که در منطقه بالای پاکستان نفوذ دارند، از نقاط مشترک و مصالح که آنها به افغانستان دارند از آن استفاده شود و قانع شوند که از با پاکستان از این زوایه صحبت بکنند که تنش را در منطقه و چالش های نظامی را دیگر تمویل نکند."