-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۱۷, شنبه

نکته نظرات وحید «عمر»

ارگ و سپیدار چند اقدام عاجل و بالمثل را عملی کنند:

۱. سفیر ما از اسلام آباد به کابل خواسته شود٬ سفیر پاکستان از کابل طرد شود. روابط دیپلوماتیک ما برای مدتی به تعلیق آورده شود.
۲. به اداره امنیت ملی وظیفه داده شود تا بر هر کسی که در داخل و یا خارج از نظام ظن رابطه با دشمن و دلسوزی نسبت به دشمن وجود دارد٬ دستگیر و مورد پیگرد قانونی قرار دهد. در قدم اول تمام کسانی که در مراسم فاتحه خوانی ملا عمر اشتراک کرده بودند باید دستگیر و مورد پیگرد قرار بگیرند.
۳. حکومت افغانستان در پاسخ به اظهارات اخیر ملا منصور مذاکرات صلح را از جانب خود به تعلیق در آورده و به نیرو های امنیتی رهنمود واضح صادر کند تا دستگاه جنگی و تبلیغاتی طالبان در داخل و خارج کشور را مورد تهاجم قرار داده و بر دشمن رحم نکنند.
۳. دستگاه دیپلوماسی افغانستان باید به کمک اداره امنیت ملی شواهد و اسناد قتل عام اخیر را به شورای امنیت سازمان ملل برساند.
۴. کابل ضعیف و نظام یکه تاز و منزوی به دشمن روحیه میدهد. ارگ از سیاست تک روی و انزوای سیاسی برآمده و تمام نیرو های مطرح سیاسی در افغانستان را برای مشوره و سهم گیری در دفاع از افغانستان بسیج کند.
پ.ن. این هنوز اول کار است. آماده باشید که در چند روز آینده خبر های بد دیگری هم خواهید شنید٬ هر قدر خون بدهید و از محل حادثه دیدن کنید و فاتحه بگیرید و تقبیح کنید٬ دشمن را بی رحم تر میسازید. با دشمن بی رحم باید رحم شد!