-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۶, جمعه

قوای بین المللی باید به هلمند برگردند.

بدون حضورنیروهای مجهز دارای واکنش سریع، هلمند هرگز در حیطۀ نظارت دولت کابل قرار نخواهد گرفت.

روزنامه تایمزلندن نگاشته است که طالبان شهری را تصرف کردند که بریتانیایی ها برای دفاع از آن کشته شده بودند.
اما واقعیت ها خلاف دیدگاه روزنامه تایمز را نشان میدهد. اردوی افغانستان قادر نیست همزمان در ده ها جبهه بجنگد. آمار تلفات انسانی بالا رفته و این عامل به خود خود، فرار و کم میلی نفرات اردوی ملی را سبب شده است. لشکرهای جنگی بین المللی از ابتدا باید هلمند را ترک نمی کردند. تا زمانی که هلمند از نیروهای واکنش سریع بین المللی خالی باشد، ده ها باردیگر بین اردوی ملی و دسته جات طالبان دست به دست خواهد شد. 
موسی قلعه یک موضع استراتیژیک است و پاکستان به دنبال از دست دادن فاریاب، بر بزرگترین شهرک جنوبی هلمند دست انداخته است. علاوه برآن، مافیای چند ملیتی درگیر در کشت و تولید مواد مخدر در نواحی دور دست هلمند قطعات جنگی زیادی تشکیل داده اند. از سوی هم، علت شکست دولت درهلمند، نا هم سانی سکتورهای امنیتی وبه ویژه روال ضعیف تدارکات بوده است. در هلمند تأسیسات بزرگ بین المللی وجود دارد و لازم است نیروهای بین المللی از آن حراست کنند. بمباران های هوایی، صرفاً می تواند در اسقرار و رخنۀ منظم تروریست ها یک اندازه سکته گی ایجاد کند وکارآیی بیشتری ندارد.