-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۶, جمعه

اختلاف جنرال دوستم با بخشی از دولت

اشاره گزارشنامه افغانستان: منابع مطمین اطلاع داده اند که امنیت ملی، فهرست تمامی کسانی را که به عنوان خائن به کشور برای استخبارات بیرونی کار می کنند؛ تهیه کرده است.


بشیر احمد ته ینج از افراد جنبش ملی به رهبرای جنرال دوستم  پیرامون عدم افشای جاسوسان توسط سران کشور در برنامه فراخبر گفت: مقام های بلند پایه کشور در مورد موجودیت مزدوران بیگانه و جاسوسان صحبت می کنند ولی هیچ کدام در مقابل مردم افغانستان این موضوع را با جسارت اعلام نکرده اند که چه کسانی هستند و در کدام اداره و یا وزارت کار می کنند. وجود این افراد مشهود است و همین حلقه ها مانع پیشرفت، ثبات و آرامش می شوند. این موضوع به یک بن بست در نظام فعلی تبدیل شده است اما کسی از این افراد نام نمی برد. ما شاهد پرونده های فساد کلان اقتصادی در کشور هستیم ولی به پرونده های آنان به درستی رسیدگی نمی شود به این دلیل که افراد مفسد با مقام های بلند پایه دولتی در تماس هستند و منافع آنان باهم مشترک است.

وی افزود: بدون شک موضوع جاسوسان نیز بر همین منوال است. کسانی در داخل نظام فعالیت می کنند که به مقام های بلند پایه دولتی وابستگی دارند و اگر این افراد معرفی شوند احتمالا ریشه آنان در زیر پای بزرگان مملکت خواهد رسید. در غیر این سران حکومتی در معرفی کسانی که در ظاهر پرچم دار افغانستان هستند ولی در باطن به کشور خیانت می کنند پیشگام می بودند. هر چند ارتباط داشتن با استخبارات منطقه و جهان به منظور تبادل اطلاعات برای دولت افغانستان یک نیاز و ضروری است اما اگر این موضوع به گونه ای باشد که منفعت فردی بر منفعت ملی ترجیح داده شود مساله فرق خواهد کرد.

این عضو خانه ملت گفت: وقتی دولت از کسانی که در داخل نظام که ثابت شده برای دیگران کار می کنند حمایت می کند قطعا آنان را گرفتار نخواهد کرد. در واقع خود سهم دار و شریک این مزدوران است. از طرفی کسانی که ادعا می کنند اطلاعات دارند، این اطلاعات را باید به امنیت ملی بسپارند، هر چند امنیت ملی در مورد جاسوسان اطلاعات دارد. ما مطلع هستیم که 4 هزار پرونده در امنیت ملی انباشته شده است و پیگیری نمی شود. از طرف دیگر کسانی که خود مسوولیت دارند نیز از ترس افشای چهره هایی که ممکن است پای آنان را به قضایا بکشد، اقدام نمی کنند. 
بشیر احمد ته ینج با ابراز تاسف گفت: متاسفانه ما بسیارآسیب پذیر هستیم. نیاز است تا مسوولان دلسوزانه ترعمل کنند و هر کسی که جایگاه بالاتری دارد مسوولیتش بیشتر است. نظام باید برای نشان دادن توانمندی خود از یک جایی شروع و افراد مزدور و جاسوس را به مردم معرفی کند. به جای آنان افراد شایسته و صادق جایگزین شود. جوانان زیادی داریم که از دانشگاه ها فارغ شده اند اما بی کار در کوچه و بازار می گردند که می توان در بخش های مختلف از این پتانسیل ها استفاده کرد. تنها با شعار دادن سران حکومت چیزی حل نمی شود.