-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۲۳, جمعه

مذاکره در اسلام آباد نتیجه نداده است.

 همزمان با تهاجم نیروها به رهبری جنرال دوستم درفاریاب، بسیج مردم برای جنگ احتمالی با پاکستان درچندین ولایت شروع شده است.


یافته های پراکنده اطلاعاتی ظرف 24 ساعت اخیر که دراختیار «گزارشنامه افغانستان» قرار گرفته، مشعر اند که هیأت اعزامی افغانستان به اسلام آباد، همانند همیشه با یک مشت وعده های کلی و متعارف مواجه شده است. نکتۀ راز آمیز فقط این است که رهبران پاکستان سعی دارند، برهیجان عمومی حاکم بر کابل فایق آیند. آن ها وعده کرده اند که طالبان را به میز مذاکره خواهند آورد؛ این مبحث، تاریخ مصرف خود را از دست داده و حکومت کابل در صدد راه اندازی کمپاین نظامی و تلاش های دپلوماتیک درسطح متحدان بین المللی است.
به نظر میرسد هیأت به رهبری صلاح الدین ربانی، درازاء سپردن متن کتبی التیماتوم کابل به سرتاج عزیز، هیچ پاسخی مشخص و اطمینان بخش به دست نیاورده است. رسیدن هیأت کابل به اسلام آباد با اعلام ناگهانی حمایت رهبرالقاعده از رهبری ملااختر منصور همزمان بود و برای نظامیان پاکستان این حادثه یک پیام پیچیده و دردناک بود که رازاصلی آن را زیر آستین امریکا میدانند. 
اکنون گفت وگو ها با پاکستان در پیچ خطرناکی گیر کرده است. حکومت کابل خواستار انهدام تأسیسات طالبان تروریستی درپاکستان است اما سرتاج عزیز برای منحرف کردن مسیر، تاکید دارد که «اولویت صحبت با هیات افغانستان، مذاکرات صلح است.» این درحالی است که حکومت دکترغنی، درخواست ها برای مذاکرات صلح را، پس گرفته است.

مباحث گروه های رسانه یی در پشاور حکایه از آن دارد که مقامات پاکستان، تجدید یا تمدید بیعت به رهبری طالبان از سوی رهبر القاعده را بسیار خطرناک خوانده اند و عواقب این جریان، به طور مستقیم سبب می شود که پاکستان درتمامی محاذات سیاسی و دپلوماتیک از سوی قدرت های برتر غربی، تحت ضربات خرد کننده قرار بگیرد.
تازه کردن بیعت القاعده به «امارت» جدید طالبان، آلارم اضمحلال طالبان را که قرار بود تجدید آبرو شده و در جایگاه یک جریان سیاسی درمحاسبات جای بگیرد؛ نهایی کرده است. تردیدی نیست که گره زدن دُم آن عده طالبان تحت فرمان پاکستان به القاعده، جدی ترشدن مخاصمت بین پاکستان و امریکا است.
 این وضع نشان می دهد که اوضاع به طریق دیگری پیش میرود و درین گیرودار، اجازۀ یورش همه جانبۀ لشکریان جنرال دوستم برمواضع تندروان، صادر شده و بسیج سراسری مردم برای مقابله رویاروی نظامی علیه پاکستان درچندین ولایت آغاز شده است.
بلافاصله بعد از بازگشت هیأت سیاسی- امنیتی به کابل، موضع حکومت مشخص خواهد شد. تکیه بررزمایش عملیاتی وتبلیغاتی شورای علمای کابل همانند لبیک گویی مجدد ایمن الظواهری به گروه طالبان، برای پاکستان یک خبر ترسناک است. آن ها میدانند که درعقب این تحرکات جدید، طراحان سیاست بین المللی قرار دارند. امریکا ناگزیر است ازافغانستان دفاع کند؛ درغیرآن، تمامی مراکز خود درافغانستان ومنطقه را از دست خواهد داد.