-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۱۵, پنجشنبه

یک شایسته سالار ازنوع ضیأ مسعود

احتمال دارد که اطلاعات ایران از فساد کاری های عبدالهادی فرهنگ فیلم مخفی تهیه کرده باشد.


از متن این گزارش اطلاعاتی برمی آید که دپلومات شایسته حکومت کارش تمام است. ازین قرار، آقای فرهنگ، صد در صد، مجبور است به عامل ایران تبدیل شود.
گزارشنامه افغانستان اطلاعات دقیقی دارد که از برخی عناصر دیگر نیز که قبلا در سفارت افغانستان در تهران کار کرده اند؛ به دلیل عدم قابلیت کاری و کم سوادی در فهم مأموریت یک دپلومات، و به علت آن که دراثر سفارت مقامات درکابل بدون اثبات ظرفیت های شان به سفارت مقرر شده بودند؛ فیلم هایی گرفته شده است. ساواک و اطلاعات جمهوری اسلامی، قاعده مشخصی دارند و هر سوژه اطلاعاتی نرم یا سخت را با گرفتن فیلم های غیر اخلاقی شان، خنثی کرده و به خدمت خود در می آورند. از ذکر اسامی افراد فعلاً احتراز می شود اما قضیه به خود حضرات اخبار شده است.  
چنین فیلم های خصوصی ممکن است شامل برخی «نخبه گان!!» وزرای دوره کرزی - فهیم نیز بشود.


دوران مختلف سیستم اداری در کشور ما همواره با نفوذ باندهای قدرت مواجه بوده است. اگر چه این پدیده موضوع جدیدی نیست ولی در خلال سنوات اخیر شکل آشکارتری به خود گرفته است.

از جمله این باند بازی ها، ماموریت های طویل المدت بعضی مامورین دولتی در خارج از کشور است. مامورینی که با مافیای قدرت در ارتباط هستند با صرف هزینه های چشمگیری، ماموریت های خود را دراز می کنند و البته مصارف آن را به واسطه ی پاسپورت فروشی و ویزا فروشی و صدها قسم اعمال خلاف دیگر تادیه می سازند.

از جمله این دیپلومات ها، عبدالهادی فرهنگ در سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در تهران است که پس از 5 سال اشتغال، باز هم اقامت و ماموریت وی تمدید گشته است.

معلوم نیست با کوله بار سنگین تخلفات او در سفارت چرا باز هم باید وی در تهران بماند و هیچ کس هم سئوال نمی کند که چگونه مصارف عبدالهادی بیش از شش برابر معاش دریافتی از دولت افغانستان است.
اگر این اضافه معاش دو صد هزار دالری در سال وی، ناشی از همکاری با ارگان های استخباراتی خارجی و اعمال غیر قانونی پنهان نیست، پس کدام منبعی این لطف را در حق جناب وی روا می دارد.

وی که گفته می شود برادر داکتر امین فرهنگ وزیر سابق تجارت کشور است، با وساطت احمدضیا مسعود به این پست گماشته شده و با پادرمیانی برخی از اعضای باند مافیایی قدرت ماموریت وی تمدید می شود.

با نفوذ و قدرتی که این فرد در سفارت افغانستان در تهران دارد، در به فساد کشانیدن بسیاری از دختران دانشجو و خانم هایی با ظاهری موجه به این سفارت مراجعه می کنند، سهم بسزایی دارد.

یک منبع ایرانی که نخواست نامی از وی برده شود به خبرنگار افتخاری ما در تهران گفت که راه اندازی پارتی های مختلط زن و مردی در ویلاهای شمال ایران به افتخار مهمانی برخی از سران دولتی و صاحب قدرت در افغانستان، از جمله شهکارهای این فرد در ایران است.
این منبع ایرانی افزود: نمی دانم چرا مسوولان ایرانی مانع برگزاری پارتی های مختلط راه اندازی شده توسط این فرد درشمال ایران نمی شوند که باعث گمراه شدن بسیاری از دختران هموطن و ایرانی شده است.

عبدالهادی فرهنگ در سال 1388 رییس بورد متشبثین وزارت تجارت بود. در تاریخ 18 ثور 89 به عنوان نماینده تجاری افغانستان در سفارت تهران منصوب گردید. مدت ماموریت دوساله اش به پایان رسید اما وی با رایزنی های خاص و دادن رشوه کلان توانست دوسال دیگر مدت ماموریت اش را در تهران تمدید کند و حکم جدید وی تا تاریخ 2 ثور 94 در سفارت تهران اعتبار دارد.

این فرد نزدیک به 4 سال نماینده تجاری افغانستان در یک کشور همسایه ای است که بیشترین صادرات کالا را به افغانستان دارد و در این میان می تواند بیشترین فرصت های رشوه ستانی و اخاذی را برایش فراهم آورد. پس ارزش دارد تا مبالغ کلانی هم به دو تن از مسوولان وزارت تجارت رشوه داده شود تا تاریخ حضور این نماینده تجاری در تهران تمدید گردد.

این جناب در طول مدت ماموریت اش به اخاذی از بخش تجارت بسنده نکرده شنیده شده است که 70 جلد پاسپورت را نیز در بازار آزاد فروخته است.

این فرد در کنار رشوه ستانی و اخاذی هایش، از دو خانواده هموطن (غ م – ش الف) که برای رفع مشکلات اداری شان به نمایندگی افغانستان در تهران مراجعه کرده بودند، می خواهد تا در بدل رفع مشکل شان، دختران شان (ظاهرا تزویج) را در اختیار این فرد قرار دهند.

این درخواست در حالی صورت می گرفت که وی بارها به همراه یک افسر استخباراتی سفارت هندوستان در تهران، در پارتی های شبانه شمال تهران در حالت مستی مشاهده شده است.
یکتن از کارمندان سفارت افغانستان در تهران تایید می کند که وی در سالهای 90 تا 91 با افسر استخباراتی سفارت روسیه مراوده داشته است.

در همین حال زمانی که در کابل حضور داشته با افسران اطلاعاتی سفارت آمریکا نیز تماس می گرفته و در ساعات غیر اداری و معمولا نیمه های شب، با افرادی بنام چون کسلر و ویلسون دو افسر استخباراتی سفارت آمریکا در کابل ملاقات می کرده است.
گفته می شود که این فرد، با پول های بدست آورده از این راه، در یک شرکت نفتی چینی شریک شده است.