-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۱۸, یکشنبه

فاجعۀ «شاه شهید»، نتیجه حجم بسیار بزرگ مواد انفجاری بوده

درتماس با منابعی درکابل، به همان اطلاعاتی جسته و گریخته دست یافتم که خلیل «پژواک» شرح خوب تر آن را نوشته است.


توضیح کوچک در مورد نوعیت انفجار در شاه شهید
از دیروز تا حال شایع شده که گویا انفجار نیمه شب دو روز پیش حاصل برخورد یک موشک به زمین بوده. می گویند صدایی شنیده شده و بعد هم انفجار رخ داده. در این میان، بر مبنای تجارب کارشناسان نظامی، توضیح این نکته ضرور است: موشک های که از راه دور می آیند، مانند کروز و امثال آن، دستکم بین 500 کیلو تا یک تُن آهن (منظورم مواد سازندۀ جدارها و قطعات موشک است) دارند، غیر از مواد انفجاری آن. کسی در شاه شهید چنین پارچه هایی را دیده است؟ وقتی موشک به جایی اصابت می کند، به دلیل توازنی که در تعبیۀ مواد انفجاری وجود دارد، اطرافش را به صورت منظم تخریب می کند. محل برخورد کلاهک در وسط حفرۀ دایروی شکل در روی زمین قابل شناسایی است. نیز، شدت اصلی انفجار موشک نیم متر بالاتر از سطح زمین رخ می دهد. مسیر تخریب موشک از بالا به پایین است و فی المثل اگر در سقف خانه ای فرو افتد، آن را رو به پایین به شکل عدد هفت به فارسی، تخریب می کند. در حادثۀ شاه شهید، حفرۀ ایجاد شده، شکل دایرۀ منظم را ندارد، مرکز آن مشخص نیست و تخریب هم از پایین به بالا بوده. به دلیل دیوارهای استنادی سمت شمال محل انفجار، عمدۀ امواج تخریبی آن جنوبِ محل را هدف قرار داده و مارکیت نزدیک آن و ساختمان های مجاور بیشترین آسیب را دیده اند. 
نیز، هنگام آتش زدن فتیلۀ باروت های عادی نوعی صدا تولید می شود و تا آتش به مواد انفجاری می رسد و انفجار رخ می دهد. حادثۀ مشابه آن نیز رخ داده، از جمله هنگام انتقال یا ساخت و یا تعبیۀ مواد انفجاری. در مورد حادثۀ شاه شهید، احتمال این که لاری حامل مواد انفجاری پیش از رسیدن به مقصد و در جریان یک اشتباه، منفجر شده باشد، زیاد است. 
با تمام این ها، حرف نهایی را باید ریاست امنیت ملی بزند. ریاست امنیت، لابراتوار تشخیص و تعیین نوعیت و چگونگی مواد انفجاری و انفجار را دارد. مواد انفجاری یک موشک دوربُرد با مواد انفجاری عادی ای که معمولن در حملات طالبان استفاده می شود، فرق دارد. تشخیص نوعیت مواد و رسیدگی محل انفجار و این که پارچه های خرد و کلان دیوار موشک یافت می شود یا نه، کمک می کند تا نوعیت این حادثه، به درستی روشن شود.