-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۱۱, یکشنبه

ورق چانس خوب در دستان داعش

اشاره: داعش مرز نمی شناسد. پاکستان نیز برای داعش مرز ممنوع نیست. درجنگ با طالب می تواند به آنسوی مرز سرازیر شود.


نیوزویک گزارشی نوشته زیر عنوان "مرگ ملا عمر ممکن است با داعش کمک کند".

همراه با این مقاله، نیوزویک تصویری را از جریان ادای نماز جنازهء غیابی ملا عمر رهبر طالبان، در مسجد جامع خیبر شهر پشاور نشر کرده است.

مجلهء نیوزویک نوشته است، مرگ ملا عمر در زمانی اعلان شد که طالبان با تهدید روز افزون شورشیان گروه دولت اسلامی روبرو اند.

نیوزویک به گمارش ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر جدید طالبان و آنچه اختلافات داخلی میان این گروه خوانده شده اشاره کرده و می نویسد که "بعضی ها به این باورند که همین اختلاف نظرها سبب انشعاب بخشی از طالبان و شکل گیری طرفداران ولایت خراسان در چوکات گروه داعش شده است".

به باور نویسندهء این مقالهء نیوزویک، حتی اگر داعش فعالیت هایش را در افغانستان گسترش هم ندهد، شاید شماری از جنگجویان طالب به پیروان داعش مبدل شوند و این کار برای گروه دولت اسلامی زمینهء خوب گسترش را فراهم میسازد.