-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۲۲, پنجشنبه

تهدید دکترغنی برای جنگ مستقیم با پاکستان؟

امریکا و کابل قصد دارند پای پاکستان را به طور مستقیم به جنگ افغانستان بکشانند.


در 24 ساعت اخیر، به ویژه پس از متنی که شب گذشته تحت عنوان «کتاب اشتباهات کرزی، روی میزدکترغنی» منتشر کردم، دریافت ها وتحلیل های متفاوت تری درزمینه بحران با پاکستان مطرح شده است. آنچه اکنون مینویسم تا حدی ناقض موارد مندرج درمتن قبلی است.
علت آن است که رویداد ها شتاب گرفته و  سوژه اصلی بحران افغانستان، «طبق معمول» پس از ده سال واندی، قانونمندی دراماتیک خود را نشان میدهد.  

کشاکش بین پاکستان وامریکا برسر داعش ( دولت اسلامی خراسان) بسیار جدی است. بستر تقابل، پس از اعلام مرگِ ملاعمر، داغ ترشده وحتی امکان درگیری مستقیم (امریکا پاکستان) وجود دارد. مدیران رسانه یی درپاکستان به نقل از منابع عالی پایه دولت آن کشور درمباحث غیررسمی، ادعا کرده اند که بمباران اخیرکابل، کار طالبان وپاکستان نبوده است.

این درحالی است که چرخۀ نفرت درمیان افغان ها نیز به حدی شتاب دارد که این بار، همه از لشکرکشی مستقیم برضد پاکستان سخن میگویند و مجمع علما درکابل نیز مشروعیت بسیج عمومی و «جهاد» برضد پاکستان را اعلام کرد.

تحلیل های تازه تصریح میدارند که اردوی امریکا ومتحدان، به دفاع ازافغانستان  پایبند استند. درنامه یی که از سوی دکترغنی به سران پاکستان تحویل داده میشود؛ یک التیماتوم و هشداری شدید تذکر رفته است. درسخنرانی دکترغنی، عمومیات مطرح شد؛ اما اکنون به اطلاع پاکستانی ها رسانیده می شود که یا آخرین گام ها را برای قطع حملات به جلو بردارند یا به حسابدهی درمیدان های جنگ که هیچ کس نمیداند چه گونه خواهد بود؛ آماده باشند.

مقارن این احوال، ضدیت وهیجان عمومی مردم درسراسر کشور، علیه پاکستان به یک موج عجیب مبدل شده و اکنون فرصت مساعدی است که امریکا درهمیاری با کابل، بساط نخستین حساب وکتاب تاریخی نظامی با پاکستان را پهن کنند. این که امریکا پاکستان را متحد راهبردی خود شکی نیست؛ اما متحد تعیین کننده برای امریکا، منافع آن کشور است. داعش، به دست پاکستان داده نخواهد شد تا برون کردن آن از دست پاکستان، خود زمینه ساز یک جنگ دیگر باشد.

سران پاکستان که ناگه، لحن اعلامیه های شان نرم و مرموز شده، قطعاً مدلل شده اند که نکات اصلی درپیام غنی، از تصویب امریکایی ها گذشته است. پاکستان دریک بحران اقتصادی، امنیتی ومالی بی سابقه یی غرقه است و این احساس به وجود آمده است که امریکایی ها با این توضیح که آن ها براساس توافقات رسمی با سران کابل، مکلف به دفاع از خود و از افغانستان می باشند؛ سعی دارند به وسیله دکترغنی، پای پاکستان را به جنگ مستقیم درباتلاق افغانستان بکشانند.

اگر چنین وضعی پیش بیاید، اردوی یک صد هزار نفری امریکا و متحدان، به هدف جنگ مستقیم وکارساز، دو باره در افغانستان مستقر خواهد شد.
پیوست با این دگردیسی ها، پروژه داعش، همزمان با کاهش حضور طالبان ازصحنه های پیکار وموازی با آن، تضعیف کنترول پاکستان در مدیریت آن ها، زنگ یک خطراستراتیژیک را دراسلام آباد به صدا درآورده است. منابع مالی کمترشده و مخارج سرسام آور داعش درمقایسه با طالب، پاکستان را ازآیندۀ این وضعیت به شدت بیمناک کرده است. جنرال ديموند اوديرنو قوماندان اردوى امريکا دیروز در مقر پنتاگون اظهار داشت که امریکا بعد از مرگ ملاعمر، سرنوشت طالبان را تحت نظارت قرار میدهد. ازین سخن بوی تقابل شدید بین امریکا و پاکستان برسر طالبان استشمام می شود.