-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۲۲, پنجشنبه

جو سازی مشکوک امان الله پیمان

همه متخصص پنهان گری و مخفی کاری شده اند.


امان الله پیمان عضو مجلس نمایندگان گفته است شنبه شب هفته جاری دو موتر مواد منفجره که تا نزدیک پارلمان از سوی پولیس استخبارات و امنیت ملی تعقیب گردیده و بالاخره در عقب خانه جنرال دوستم در یکی از ساختمان هایی که مربوط به یکی از سران بزرگ حکومت می باشد، داخل می شود که بعد از تعقبب و گریز عوامل از داخل خانه دستگیر می شوند.
اشاره:
این چه گونه گزارش نوشتن است اگر ریگی تۀ کفش نویسنده نیست. یا این خبر دروغ است؛ یا امان الله پیمان دریک مصلحت «گیراست.» ورنه یک کودک دبستانی هم روایت چنین حادثه خطرناکی را صاف و ساده و مشخص میتواند بیان کند. همه چیز درین نوشته مبهم و درهم برهم است و آدم نمیتواند پنج فیصد آن را باور کند.
اسفبار است!
دیگر چه مانده است که پنهان شود؟