-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۶, جمعه

همزمانی حضور رهبرترکمن درکابل با تصفیه فاریاب

به حوالۀ ناظران منطقه، داعش نخستین هدف خود را در ترکمنستان تعیین کرده است.


مرکز جبهه عملیاتی آی، اس، ای درفاریاب متلاشی شده است.
فاریاب به تنهایی، دهلیز ورودی شمال نیست؛ موقعیت فاریاب درهمسایه گی نزدیک با ترکمنستان، اهمیت آن را دو چندان کرده است. رئیس جمهور ترکمنستان، منطبق با برنامه قبلاً تنظیم شده از سوی کابل- عشق آباد، درست، در صبح فردای روزی وارد کابل شد که تصفیه فاریاب به اتمام رسیده و جنرال دوستم به دومین میدان جنگ (سرپل) بارگاه افگند.

محور اصلی رقابت منطقه یی بر اراضی فاریاب، تقرب به ذخایر انباشته شدۀ نفت وگاز در ترکمنستان است. پاکستان این ناحیه را برای بازی ها و بده بستان های بعدی، قرنطین کرده بود. این یک ریزرف عملیاتی پیش هنگام بود. پاکستان دقیق حساب کرده بود. حکومت کابل درمشوره با متحدان جهانی، به قیمت مخارج سرسام آور و قربانی کردن زنده گی نفرات امنیتی، لشکرهای نیابتی پاکستان را از آن جا بیرون کرد و اکنون حساس ترین وضع الجیش نظامی متصل به ترکمنستان در دست حکومت کابل است و در روز سفر تاریخی رئیس جمهور آن کشور، زون خالی از تهدید فاریاب، برای تشفی خاطر مهمان ترکمن، تحفه اعلام شد.
سه روز پس از پاکسازی فاریاب، گزارش ها میرسانند که گروپ های تازه دم شورشی دو باره در حواشی ولایت تجمع کرده و به حملات شان آغازیده اند.
درتازه ترین ضد حمله طالبان برفاریاب حدود 25 تن از مدافعان دولتی کشته شده اند. جنرال دوستم ناگزیز است دو باره به فاریاب بتازد.

گزارش های نا شفافی وجود دارد که گروه داعش، برای استقرار درحوزۀ آسیای میانه، از همه اول تر نیاز دارد تا منابع انرژی در ترکمنستان را در تصرف خود داشته باشد. این برنامه با سیاست سنتی پاکستان درتضاد است و آی،اس، ای پیشاپیش، منطقه را تحت پوشش خود قرار داده بود. شکست پاکستانی ها درفاریاب بدون شک واکنش هایی را در قبال خواهد داشت. گزارش هایی در دست است که رهبر ترکمنستان، درمورد اهدای کمک به اردوی افغانستان اطمینان داده است.
دکترغنی به همتای ترکمنی خود تصریح کرده است که تا این دم، افغانستان برای دفاع از آسیای میانه، گوشت دم توپ شده است و کشورهای این حوزه برای حفظ خود شان، مکلف اند هر نوع امکانات را در اختیار افغانستان قرار دهند. این نکته به ازبکستان، قرغزستان، تاجکستان و قزاقستان نیز ابلاغ شده است.