-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۱۱, یکشنبه

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان یا کاباره؟

اعتبار دپلوماتیک افغانستان این گونه زیرپا می شود. این ها از داعش چه برتری دارند؟


من بعداز 7 سال از اروپا به اوکراین که در انجا تحصیل کرده بودم سفر کردم.
با یکی از دوستان قدیمی وعده گذاشتم تا شام روز دوم عید به خانه اش به میهمانی بروم.
نزدیک شام شد دوستم که هزاره است برایم زنگ زد که سفیر ما را به سفارت دعوت کرده بیا که به سفارت برویم ساعتت تیر می شود من هم قبول کردم ساعت 8 شام به سفارت رسیدیم. ما را از راه عقبی سفارت به داخل بردند و فورا دوستم به شخصی مرا معرفی کرد و گفت که آغای مامدی سفیر صاحب است.

چهره سفیر برایم بسیار اشنا بود فورا شناختمش. این همان شخصی بود که در سال 2004 قونسل سفارت بود و در مقابل 2000 دالر رشوت بر ای یک نفر مکتوب ترک تبعیت افغانستان را داده بود. اما حالا کله و تنه وی دوبرابر سابق شده بود. من به رخ نیاوردم و اوهم مرا نشناخت.

بعد از معرفی ما را به جای خاصی که آب فواره می کرد و پر از گل ها بود به نشستن دعوت کرد. حاضران که تعدادشان به حدوه 10 نفر می رسید همه هموطنای هزاره بودند میز قبلا ترتیب شده بود و فقط چند تا دختر مقبول اوکراینی برای ما شراب را سرویس کردند.

هنوز غذا خوردن را تا نیم نرسانده بودیم که ساز شروع شد البته ساز وطنی توسط هموطنان خود ما و به دنبال آن بازهم سه دختران اوکرایینی نیمه برهنه در موزیک سبک عربی به رقص پرداختند و این بزم شراب و کباب و رقص تا نیمه های شب دوام کرد.

محترم سفیر که نمی خواهم بگویم سفیر افغانستان او هم غرق در نشه بود در همان حالت بیاد هموطنان خود افتیدم که انها در چه حال اند و این حاکمان قدرت در چه فکر.

روزانه در افغانستان ده ها تن هموطن بیگناه کشته می شود ولی این ها از خون مردم تغزیه می شوند اصلا در فکر مردم و وطن نیستند و فقط به بی غیرتی و بی همتی تمام برای خود عیش می کنند و وعیش.

دراین حالت در حالی که صدای موسیقی گوش هایم را اذیت می کرد بدون خداحافظی از سفارت تنها بیرون شدم و دیگر چشم هایم مامدی و دیگران را نمی دید.
در نزد خود گفتم این است سفارت دولت اسلامی. این است سفیر دولت اسلامی!
افسوس وصدافسوس

با عرض احترامات
انجنیر م . گ