-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۳۰, جمعه

خوشحالی زود هنگامِ «شورای اجرائیه»

اشاره:  فردی از «شورای اجرائیه» از اقدام امریکا در قطع کمک های مالی به پاکستان استقبال کرده. خبرقطع پول به پاکستان فریبنده است. 
گزارش واشنگتن پست را بخوانید.
گزارشگران: تیم کراین و کارین دی یونگ
منبع نشر: روزنامه واشنگتن پست
برگردان: گزارشنامه افغانستان


مقامات امریکا و پاکستان می گویند، پنتاگون (وزارت دفاع امریکا) صدها میلیون دالر کمک نظامی به پاکستان را به خاطر نگرانی ها از نبرد ناکافی آن کشور علیه دسته های شورشی و طراحی حملات به کشور همسایه اش افغانستان قطع می کند.
برای حمایت از جنگ افغانستان به رهبری امریکا، پنتاگون از 2002 تا به حال مبلغ 13 میلیارد دالر به پاکستان پرداخته است. مگر کنگره، مبلغ قابل پرداخت امسال ( 1.1 میلیارد) دالر را به ارادۀ پاکستان برای سرکوب شبکه حقانی مشروط کرده است.
هرچند مقامات میگویند که بخش اعظم مبالغ قابل پرداخت که قرار است درسال 2015 به حساب پاکستان واریزشود، اخیراً پنتاگون به پاکستان گوشزد کرده است که اگر وزارت دفاع امریکا اقدام پاکستان علیه شبکه حقانی را قانع کننده تشخیص ندهد، مبلغ سه صد میلیون دالر آخری به آن کشور پرداخته نخواهد شد. 
این حرکت، روابط پاکستان وامریکا را که درسال گذشته تقویت یافته بود، به یک دور دیگری از  تنش ها خواهد کشاند.  
تاخیر درارائه کمک مالی، نخست از سوی روزنامه پاکستانی Dawn newspaper)) گزارش داده شد که درآن آمده است رئیس جمهور دکتراشرف غنی و دیگر مقامات افغان، مدعی اند که  سازمان های جاسوسی پاکستان با شبکه حقانی که درتازه ترین موارد، حملات سختی را برکابل انجام دادند؛ از امریکا خواسته اند تا فشار برپاکستان را سخت تر کند. 
یک مقام وزارت خارجه پاکستان که مجاز به گفت وگو با رسانه ها نیست، اظهار داشت که بازپرداخت کامل پول ها « برای ما هم از نظر سیاسی و هم از نظر مالی، مهم است.» وی گفت که پاکستان عملیات علیه شبه نظامیان قبایلی درغرب کشور را که سال گذشته آغازیده بود؛ ادامه داده است. 
قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به روز پنجشنبه در تازه ترین نشست خبری، با رد این خبر، صرفاً اظهار داشت که پاکستان وامریکا « سرگرم مشوره در خصوص مسایل مختلف» به شمول حمایت مالی از ائتلاف (مبازره علیه ترورزیزم. مترجم) درآینده استند. 
وی گفت: با وجود حرکت پائین و بالا میان امریکا و پاکستان، روابط دو کشور حسنه است. 
یک مقام ارشد ادارۀ اوباما با ستایش از عملیات نظامی پاکستان، اظهار داشت که این عملیات تحرکات «شماری از سازمان های تروریستی را به شدت مختل کرده است.» وی گفته که اضافه از یک هزار سرباز پاکستان درجریان این یورش ها جان باخته اند.
مقام یاد شده گفت: «مگر ما  در پایان کار میگوییم که در مجموع، عملیات پیروزمندانه، سبب نابودی شبه نظامیان خواهد شد. «شماری از آنان» دو باره به افغانستان بازگشته و «شماری ازآنان، نه»
مقام امریکایی گفت: مشکل این است، شبکه حقانی که با توافق امریکا به طور گسترده از قرارگاه دایمی شان در شهر میرانشاه واقع درمنطقه عشایری وزیرستان رانده شدند، « به طور معنی داری در دیگر نقاط پاکستان بازسازی شده و حملات مرگباری را بر اهدافی با مشخصات بالا به شمول «کابل» انجام داده اند.  تخریب پروسه بین افغانستان و پاکستان، برای نیروهای امریکایی خطرناک است واین مسأله با تعهدات دولت پاکستان درتضاد است.»
روابط بین افغانستان وپاکستان به طور چشمگیری بهبود یافت وپاکستان ازگفت وگو های صلح بین طالبان وحکومت افغان دراوایل تابستان حمایت کرد. مگر این روابط دراواخر جولای با انتشار اخبار مربوط به مرگ رهبر طالبان، احتمالاً درخاک پاکستان، تباه شد. پاکستان هماره از حضور ملاعمر درخاک خود انکار می  کرد. 
بعد از آن، شورای ارشد طالبان در کویته پاکستان ملااختر منصور را به حیث رهبرجدید برگزید. سراج الدین حقانی عضو با نفوذ خاندان حقانی درین فیصله به حیث فرد دوم معرفی شد.
این انتصابات از سوی دیگر رهبران طالبان که گفته می شود سازمان اطلاعاتی پاکستان بسیار درآن نفوذ دارد؛ رد شده است. دکترغنی پس از حمله برکابل درین ماه که جان بیش از 50 تن را گرفت، پاکستان را به همدستی با خشونت طلبان و پناه دادن رهبران طالبان افغان متهم کرد. وی گفت: اگر پاکستان قادر به کشانیدن طالبان به میز مذاکره نیست؛ لااقل آن ها می توانند مراکز آنان را از بین ببرند و زخمی های آنان را درشفاخانه های خود انتقال ندهند.
بسیاری از رهبران افغان و تحلیل گران از پاکستان به شدت انتقاد کرده می گویند؛ امریکا می تواند فشار های فزاینده یی برپاکستان وارد کند تا آن ها روابط خود را با طالبان قطع کنند.  
ایمل فیضی مسئول مطبوعاتی حامد کرزی، سلف دکترغنی،  درشرحی که درین هفته به شبکه الجزیره نوشت، دولت امریکا را «به حمایت از تروریزم دولتی درپاکستان» متهم کرد.
به روز چهارشنبه، عزیزاحمد چوهدری یک مقام ارشد وزارت خارجه پاکستان، به هدف نکوهش آن چه به گفته وی تبلیغات رسانه های افغانستان برای بدنام کردن پاکستان خوانده شده، جانان موسی زی سفیر افغانستان دراسلام آباد را احضار کرد.
به حوالۀ شعبه پژوهش کنگره امریکا، از سال 2002 به بعد، از سرجمع کل بودجه اختصاص داده شده درعملیات ضد تروریزم در افغانستان، حدود نیمی از آن، ازطریق بودجه حمایت از ائتلاف-  به پاکستان داده شده است. 
مقام ارشد اداره اوباما می گوید صد میلیون دالر امسال از حساب سالیانۀ 1.1 میلیارد دالر به پاکستان پرداخته شده و افزون برآن، 300 میلیون دالر آمادۀ واریز شدن است.
برعلاوه، آنان 400 میلیون دالر را بدون سند دریافت می کنند. توقف پرداخت سه صد میلیون دالر به قول این مقام امریکایی، «چیزی نیست که به زودی انجام شود.» این فقط یک یاد آوری از سوی وزارت دفاع برای پاکستان است.»