-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۲۰, سه‌شنبه

ما با سرزمین خود چه کردیم!!

نکته نظری ارزشمند از لینا روزبه

"پاکستان باید این کار را نکند، پاکستان باید ان کار را نکند، ایران مسول است، امریکا بد است، فلان کشور زنده باد، فلان کشور مرده باد!" و غیره...انقدر شنیدم که این کلمات هم مثل تولیدات بی خاصیت پاکستانی، ارزش خود را نزد من از دست داده است.
اگر ما تاکنون از تاریخ به اصطلاح "پنج هزار ساله" خود نیاموختیم که دوست و دشمن کیست، علایق هر کشور چیست، ما کی هستیم، اهمیت این کشوری به نام افغانستان که ما باعث شدیم بیشتر از سنگ ریزه هایش، راکت و گلوله بر ان ببارد، تا چه حد است...نه باید از پاکستان شکایت کنیم و هشدار بدهیم، نه از ایران و نه از اروپا و امریکا و غرب و شرق و جنوب...کسی برای این کشور دایه مهربانتر از مادر نمی شود، هر کشور بر مبنای علایق خود فعالیت میکند، ما اگر به خاک و کشور خود رحم نکردیم، از پاکستانی نباید انتظار ترحم داشته باشیم
ما کاری کردیم با خود و این سرزمین و خیانتی که تا صد سال دیگر هم وضعیت بهتر نخواهد شد، یک ملت را برای چهل سال از علم و دانش و سواد به دور نگه داشتیم، جنگ و قتل و کشتار را برای چهل سال در سرتاسر ان کشور ادامه دادیم و تمام سکتور ها از اقتصاد تا زراعت و تجارت و غیره را فلج و به صفر رسانیدم.....حال، هشدار، بیانیه و غیره، کار بیشتری از هشدار و بیانیه نخواهد داشت...ما به معجزه نیاز داریم...افغانستان به معجزه نیاز دارد!