-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۹, دوشنبه

رئیس جمهور تاکسی ران

ستار «سعیدی» نگاره رئیس جمهور ونزویلا را درحال تاکسی رانی در برگۀ خود گذاشت. من پاک غافگیر شدم. 
ستار فقط نوشت: آقای رئیس جمهور، مستقیم!
نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا در حال مسافرکشی با تاکسی در کاراکاس
Reuters © 2015

 کنشکا «رفیعی»  ظرافت موضوع را دو برابر کرد و چنین نظریه نوشت: به نيكولاس بگوئيد مواظب باشد كه اتمر به عنوان راننده كابل تاكسي دستگيرش نكند.
عالی بود!
زیبا ترین انتخاب ستار سعیدی و حاشیه نگاری بسیار مزه از قلم کنشکا.
دنیا به کدام طریق روان است و ما درکجائیم!