-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۱۴, چهارشنبه

دانش آزار آورد، دیوانگی آسودگی

شعری جاودانه از استاد احمد ضیاء «رفعت»

این روا آن ناروا، این خوب آن بد، بحثِ مفت 
چند روزی زندگی و تا به این حد بحث مفت
فرصتی تا هست صرف لذتِ آزاد به
رفتن از دنیا مسلمان یا که مرتد، بحث مفت
آبرو چی؟ شرم چی؟ راحت به آغوشت برس 
این قدر در عشقبازی ها مردد، بحث مفت
ای دل آزادی برای انتخاب بانوان 
دوست دختر داشتن خوب است یا بد، بحث مفت
قدر سکس انسان چه، حیوان نیز می داند که چیست
چشم پوشیدن از این اندام از آن قد، بحث مفت
دانش آزار آورد، دیوانگی آسودگی 
بیست ضرب پنچ یا ده می شود صد، بحث مفت
از هوس مگذر که رفتی از جهان، رفتی دگر 
مردن و پس زنده گردیدن مجدد، بحث مفت
نشئه جان بخشیدن، آن گه غسل میت با شراب 
طعنه ی ملا کنار خاک مرقد، بحث مفت