-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۷, شنبه

شورای جهادی یا شورای «حکومت مؤقت»؟

شورای رهبران جهادی از حمایت متحدان بین المللی بهره مند است و در صورت زلزله ناگهانی در دولت، جایگزین دولت می شود.

باز پیدایی ناگهانی شورای رهبران جهادی، پس از خوابزده گی های دورۀ فترت، بسیاری ها را گیج کرد. علت آن بود که هیچ یکی از رهبران عضو این شورا، شعور عمومی را نسبت به اهداف خود قناعت داده نتوانستند. واقعیت این است که آنان، فیصله سری و مضمون اصلی را به مطبوعات توضیح داده نمی توانند.
استاد خلیلی یکی از بازو های شورای جهادی بازسازی شده، برخلاف عادت دایم، سخت برافروخته بود و سخنانش بوی هشدار و التیماتوم می داد. ازین قرار، وظیفه و تکلیف بسیار سنگینی به دوش این شورا نهاده شده است. ورنه، اجتماع آنان، همیشه بوده؛ اما اجماع نظریه و کردار شان، همیشه مفقود بوده است.

 این ها با کدام مراجع و روی چه مسایلی مشخص، ماه ها «مشورت» کرده بودند؟

دیگر لازم نیست پس از هر کاری، واژه «مستقل» را بر نام یا شعار خود «پینه» کنند. در شرایط شکست وریخت عمومی، مستقل بودن، نه ممکن است؛ نه مفید. درنمایش نو، بر بی عدالتی و کجروی های حکومت خط و نشان کشیده اند. معلوم نیست این «عدالت» از چه جنسی است که وقتی خود و بستگان شان در قدرت استند؛ موجود است و زمانی که درحاشیه رانده می شوند؛ قربانی و ناپدیدار است.
عدالت گرایی شورا پس از توفان سراسری بی عدالتی، بی پرسانی وفساد در سالیان اخیر، سخت جنبه سیاسی دارد که، از مرز بی عدالتی خیز برداشته و خودش را در حضیض معصیت فروهشته است.

گفته شد که مسیر حرکت این شورا، در خط رفتارهای مدنی است وکدام«اقدام نظامی» درکار نیست.

الحق چنین است.
اتاق فتوا، هماره درجوار اتاق جنگ وسیاست باز است. فتوای این شورا به طور خود کار، امضاء کردن برگۀ مشروعیت برای نکوهش نظامی یا تأدیب خاطیان سیاسی است. این جرگه جهادی را این بار در جایگاه چیزی شبیه «مجلس خبره گان» در ایران فراز آورده اند با این تفاوت که، نسخه ایرانی، به رهبر و سپاه پاسداران جوابگو است و نسخۀ معیوب افغانی آن، به منابع تمویل اقتصادی- سیاسی کشور حساب پس میدهند. این شورا که علی الظاهر، هشت «تنظیم جهادی» را همراه با بیرق سبز، در محور خود سر به هم آورده، عندالضرورت، درمواقع لازم، هم می تواند دکترغنی را مدیریت کند و هم قادر است دکترعبدالله را از صحنه بردارد.
اما اعضای این شورا درین بیست سال به حدی شکست خورده، رنگ زرد، بی اعتبار و خمیرشده اند که بعید است کاری از دست شان ساخته باشد.

 بهتر است حاشیه روی را کنار بگذارند و صریح بگویند که طبق اجندای جدید جنگ و بحران، باز آرایی شورای جهادی، امری بسیار اثر گذار است. شمشیری است چند لبه، هم به سوی پاکستان نشانه می رود؛ هم گروه های شقاوت پیشه داخلی را زهر چشم نشان میدهد و هم اگر وضعیت اقتضا کند و دولت درهم ریخته کنونی پیش از موقع از صحنه برداشته شود؛ تشکیل یک شورای موقت متشکل از همه «تنظیم» های اسلامی، حاضر و آماده است که تا برگزاری انتخابات سراسری، کشور را اداره کند.