-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۲۸, چهارشنبه

تقاضا برای اعطای رتبه مارشال به جنرال دوستم

گزارش های غیررسمی میرسانند که دوستم بر نقشه جنگ در دیگرولایات شمال کار می کند و مجوز ادامه جنگ از کابل صادر شده است.


گزارش های وجود دارد که جنرال دوستم روی نقشه عملیات کندز و تخار علیه دسته جات داعش وطالبان، کار می کند.  گفته می شود که جنگ فاریاب همزمان با انهدام خطوط جنگی تروریست ها در حال اتمام است. شورشیان داعش وطالب اکنون به سوی تخار، جوزجان و دیگر ولایات همجوار در حال فرار اند.
درهمین حال، به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، با اعلام آمادگی «دوستم» برای گسترش عملیات‌های نظامی احتمال انجام این عملیات‌ها در سایر ولایت‌ها نیز بیشتر شده و احتمال می‌رود با تأیید ریاست جمهوری عملیات معاون وی در سایر ولایت‌های ناامن آغاز شود.

وی در این مدت توانسته دست‌کم 5 فرمانداری فاریاب را از وجود طالبان پاکسازی کرده و این ولایت را ولایت امن افغانستان اعلام کند.

برخی مقامات دولت کابل و شماری از اعضای پارلمان با بیان این که اقدام دوستم ستودنی است اما آن را خلاف شرایط جاری افغانستان دانسته و تأکید کرده بودند که وی باید برای اداره کشور در کابل می‌بود نه میدان جنگ. شماری از حلقات از وسعت قلمرو جنگی دوستم بیمناک شده اند و دست به کارشکنی و تبلیغات میزنند. اما شبکه های مردمی و جامعه مدنی، وهمچنان دولت کابل از پروسه جاری حمایت می کنند. بخش اعظم ناظران، روشنفکران، شهروندان شهرهای بزرگ و اعضای مجاهدین طرفدار آنند که دوستم رهبری انتقال جنگ به سوی پاکستان را نیز برعهده داشته باشد.
درین حال تلاش هایی خاص درحمایت از جنرال دوستم درداخل حکومت آغاز شده است و او را یگانه فرمانده مدافع منافع ملی افغانستان توصیف کرده و از دولت دکترغنی خواسته اند که او را به رتبه مارشالی ارتقا دهد. شخص دوستم نیز بارها به این موضوع اشاره کرده و با توجه به درهم کوبیدن طالبان در شمال (همزمان با استقرارنیروهای بین المللی درافغانستان) گفته بود که کسی که مستحق رتبه مارشالی بود؛ خودش (جنرال دوستم) بوده است. جنرال دوستم همین اکنون درمحافل طرفدار خود لقب مارشالی را از آن خود کرده است.

دوستم در این دیدار گفت: افغانستان هم‌اکنون در حال جنگ اعلام نشده‌ای با دستگاه اطلاعاتی پاکستان بسر می‌برد و ضرورت دارد تا مسئولان امنیتی و مقامات دولت کابل برای نابودی طالبان و سایر گروه‌های تروریستی که تحت فرمان «ISI» در حال جنگ با دولت کابل هستند، وارد اقدام شوند. دوستم یگانه نیروی ضد پاکستان است که شمال را ازسقوط رهایی داده است.

وی افزود: با مشورت شورای امنیت ملی و هدایت رئیس جمهور آماده است تا با همین لباس نظامی عملیات پاک‌سازی مناطق افغانستان را در ولایت «قندوز» در شمال تا «هلمند» و «لوگر» و هر ولایت ناامن دیگر افغانستان نیز گسترش دهد. برخی گزارش های تایید ناشده حاکی اند که مجوز گسترش جنگ به سایر مناطق شمال به جنرال دوستم صادر شده است. حتی برخی اعضای پارلمان از دوستم تقاضا کرده اند که پس از شمال، عملیات های سرکوب گرانه برضد تروریست ها را در قندهار، پکتیا، قندز، بادغیس، بدخشان و کنر نیز روی دست گیرد.