-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۸, یکشنبه

سردی روابط بین دهلی- کابل

اشاره: فاصله گیری دکترغنی از هند، به مشورۀ متحدان بین المللی بود.


نشریهء هندی دهندو در گزارشی نوشته است که هندوستان چندین درخواست افغانستان را برای بحث در مورد پیمان ستراتیژیک بین دو کشور بی پاسخ گذاشته است.

محمد اشرف غنی در روزهای نخست ریاست جمهوری اش ظاهراً به پاکستان تمایل بیشتر نشان داد و گفت که می خواهد پیمان ستراتیژیکی را که قبلاً افغانستان با هند امضا کرده، دوباره بررسی کند.

اما به نوشته دهندو، از همان زمان تا به حال مقام های هندی به چندین درخواست کابل برای بحث درین خصوص پاسخ نداده اند.

نشریه می نویسد که مقام های هندی تا به حال حد اقل دو یا سه مکتوب رسمی و چندین درخواست لفظی را از جانب افغانستان دریافت کرده اند.

دهندو می نویسد، دهلی جدید نه تنها به این درخواست های مکرر در سه سال پاسخ نداده بلکه وزیر خارجهء هند تصمیم گرفته که در کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه یی در کابل شرکت نکند.

این کنفرانس در سوم و چهارم ماه سپتمبر در کابل برگزار خواهد شد که در آن وزیران خارجهء شماری از کشور ها و از پاکستان سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم در امور بین المللی و امنیت ملی شرکت خواهد کرد.