-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۱, یکشنبه

گذرنامه دیجیتالی درجیب اجنت های ایران

       از صدور صد ها گذرنامه به فعالان القاعده تا نخستین گذرنامه های دیجیتالی در کیف شبکه های اطلاعاتی


     گزارشنامه افغانستان ازکانال برخی دپلومات عربی، به اطلاعی دست یافته است که نشان میدهد، 45 نفر از اتباع ایران ( شهروندان نام نهاد افغانستان) با استفاده از گذرنامه (پاسپورت) دیجیتالی داخل امارات متحده عربی شده بودند. این گروه که با گذرنامه های صادر شده از ریاست پاسپورت وزارت داخله افغانستان سفر کرده بودند؛ دستگیر شده اند.
 صدور گذرنامه از آدرس افغانستان ضربۀ سختی به حیثیت سیاسی کشور وارد آمده است.

درخبر واصله آمده است که 45 فرد ایرانی قبلاً تحت نام های مختلف درداخل امارات عربی علیه منافع کشورهای عرب، برای اطلاعات ایران کارمیکردند؛ از آن کشور اخراج شده بودند. این نفرات سپس با سوء استفاده از گذرنامه دیجیتالی افغانستان دو باره به آن جا وارد شده بودند که بازهم شناسایی شدند. دلیل افشای دارنده های گذرنامه های دیجیتالی آن بود که به منابع خبردهنده  این افراد قبلاً پروسۀ شناسایی بیومتریک را درارگان های امنیتی امارات ازسر گذرانده بودند.
 بیومتریک روشی پیشرفته است و هدف از آن سنجش ویژگی های فیزیکی برای تثبیت هویت است، که در هر فردی منحصر به خودش می باشد ، مانند اثر انگشت و ویژگی های فیزیکی صورت، چشم و...
 تنها با تمرکز به همین گزارش میتوان فهمید که شبکه های ایرانی تا چه حدی در دستگاه حکومت و دولت افغانستان نفوذ دارند. کشور امارات اکنون به مقامات کابل اطلاع داده اند که از پذیرش گذرنامه های دیجیتالی صادر شده از افغانستان خود داری می کنند. شبکه های ایران در زمان ضرار مقبل و بسم الله محمدی به طور سیستماتیک و دریک فرآیند کاملاً منظم در وزارت داخله استقرار یافته اند. کارزار توزیع گذرنامه به اپرات اطلاعاتی وابسته به ایران درهرات، حتی بیشتر ازتوزیع آن به اتباع افغانستان جریان دارد.