-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۱۴, چهارشنبه

داعش، معاش طالبان را افزایش داد.

منابع امریکایی از کاهش درآمد مالی و جنگ افزار برای طالبان خبر میدهند.
برگردان: گزارشنامه افغانستان


به گزارش فاکس نیوز، فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان به روز سه شنبه اظهار داشت که مرگ ملاعمر رهبر طالبان که با القاعده ارتباط داشت؛ باعث می شود که جنگجویان طالب به آغوش داعش ( دولت خراسان) پناه ببرند و یا به میز مذاکره حاضر شوند. 
جنرال جان کمپبل درهفته جاری در واشنگتن، درجریان یک بخث پیرامون اوضاع افغانستان، جایی که حملات طالبان روند صعودی پیدا کرده، به موسسه بروکینز (Brookings Institution) گفت که طالبان هیچ توانی برای ساقط کردن حکومت افغانستان ندارند
هرچند جنرال کمپبل پیش ازین هشدار داده بود که داعش خطر جدید دربرابر نیروهای امریکا در افغانستان حساب می شود، اکنون نسبت به چند ماه پیش که گفته بود گروه های مسلح سعی دارند به آرزوهای برسند؛ لحن سخنانش تغییر کرده است.
کمپبل همچنان گفت که  اردوی افغانستان در جریان جنگ نفرات آموزش دیده خود را به سرعت وپیوسته از دست میدهد. 
درهمین حال، خبرگزاری سپوتنیک در واشنگتن به نقل از جنرال کمپبل گزارش کرده که داعش ( دولت اسلامی) به منظورجلب نفرات طالبان به صفوف خود، توزیع حقوق ماهوار را در دستورکار خود قرار داده است.
کمپبل وضاحت داد که چندین عامل از جمله رهبری ضعیف، تدارکات محدود و کاهش درآمد مالی باعث شده است که طالبان ابتکار در میدان های جنگ را از دست بدهند. وی همچنان گفت که مرگ ملاعمر به عنوان یک رهبر روحانی روحیه نفرات طالبان را کم رنگ کرده است.
به نظر وی، طالبان در14 سال جنگ، فرسوده شده و اکنون خواستار یک زنده گی عادی استند و ازهمین بابت آن ها آماده مذاکرات صلح با دولت افغانستان اند.