-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۱۲, دوشنبه

جنبش قاطع «همبسته گی» درکابل

اعتراض فعالان حزب همبسته گی نسبت به استمرار «فراموشی» در تاریخ


حزب همبسته گی افغانستان درشرایط حاضر که دجال پرستی به اوج خود رسیده است، دریک اعتراض خیابانی، ونمایش یکی از زننده ترین کارنامه های شرعیت گرایان، تمامی گروه های طالب و غیرطالب را که جزو سلسله اشباح «اسلامی» جهت استمرار «فراموشی» وفراموشی زده گی تاریخی، به شمار میروند؛ در قلب کشور به مبارزه طلبید.

اگر «بهشت برین» جای ملاعمروهم کیشان وی باشد، جای صدها هزارقربانیان بیگناه که آسیاب مرگ و تباهی با دستان شریعت گرایان نرم وتند، برفرق شان چرخانده شد؛ درکجا خواهد بود؟

در اوضاعی که یأس بردلها سلطنت بنا کرده و بخشی از جامعه احساس می کند که به ذلت  وتشوش افتاده است، ورود حزب همبسته گی در صحنه، صدای یک دگردیسی بزرگ را درگوش ها می نشاند وازهمین گاهوارۀ افغانستان (کابل) حرکت هایی در راه است.
اصحاب غفلت، که با فراز آیی داعش و خانه نشینی احتمالی طالب، مضطرب شده اند؛ فقط تشنه حفاظت از اموال ودارایی های غارتی و القاب خیالی ودروغین خویش اند. تازه شروع کرده اند که بعد ازذکر نام فلان نفر... یک سطرالقاب خنده آور را ردیف کنند. 
یک نره غول تاریخی به نام عیدی امین پنجاه سال پیش دراوگاندا، مثل یک دایناسور اکت وادا درمی آورد. چند متملق پیوسته او را عالی جناب، رئیس جمهور ابدی، فیلد مارشال حاجی دکتر، خداوندگارِ همه جانداران روی زمین وماهی های دریا...، تنها رئیس جمهوری که با خدا ارتباط مستقیم دارد... خطاب می کردند.

درست مثل القابی که برخی الحاقی ها وچرخه گیران به بعضی «بزرگواران!» جهادی وطالبی عطا می کنند.

جالب این که وجوه تشابه بین عیدی امین «آن غول مهربان» و خویشاوندان فکر و سیاسی وی در افغانستان زیاد است. از جمله عیدی امین با بی میلی گوشت انسان خورده و گفته بود که متاسفانه مزه اش شور است.
فهم سیاسی اش از افریقا و جهان تا به این اندازه بود که می گفت: «یک کشتی حامل سبزیجات به انگلیس ارسال میدارم که «رکود اقتصادی شان کمتر شود.»
برای کشتن مخالفین، دستور میداد « همه لباس سفید بپوشند تا لکه های خون نمایان تر باشد.» این موارد بی تردید ذهن شما را در باره کردار های وحشتناک وطنی های خود ما بیدار می کند.
شباهت دیگر، مراسم سربریدن درتلویزیون بود که به نمایش درمی آمد. داعش وطالب اگر حالا برای عرزرائیل فن جان گیری را تمرین میدهد؛ او پنجاه سال پیش چنین کرده بود.
شمار جان باخته گان عیدی امین حاصل از کشتارهای هوس بازانه او چیزی حدود 500 هزار تن برآورد شده است. اما قربانیان جهاد طالب ومجاهد را کسی نتوانسته است آمار بدهد.
نکتۀ دیگر این که عربستان به او با شعار«همبسته گی اسلامی» خرج وهزینه میداد و درجده تا آخر عمر درکمال بی دردی وحماقت زنده گی کرد.