-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۲۶, دوشنبه

جنگ بریتانیا دو باره شروع شد.

نیروهای بریتانیا رهبری عملیات ضد تروریستی درافغانستان را به عهده گرفته اند.


نشریه دیلی ریکورد چاپ بریتانیا در شمارۀ تازه اش نوشته که نیروهای ویژۀ بریتانیا بار دیگر در جنگ افغانستان دخیل شده و در برابر طالبان و افراد وابسته به گروه دولت اسلامی در این کشور می جنگند.

نویسند می گوید: این در حالیست که دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا یک سال پیش جنگ افغانستان را پایان یافته اعلان کرده بود.

در ادامه این مقاله آمده که نیروهای ویژۀ بریتانیایی همراه با همقطاران امریکایی شان در عملیات های نظامی علیه تندروان مسلح اشتراک دارند.

دیلی ریکورد می گوید: قرار بود این نیروهای بریتانیایی به حیث مشاروان نیروهای افغان کار کنند.

ولی منابع ارشد نظامی به این نشریه گفته اند که این نیروها رهبری عملیات های ضد تروریستی را به عهده دارند.

یک منبع گفته که در شش ماه گذشته نیروهای ویژۀ بریتانیا از آموزش نیروهای کوماندوی افغان به تلاش خانه به خانه برای گرفتاری افراد مشکوک طالبان روی آورده اند.