-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مرداد ۳۰, جمعه

ارتباط Hotline بین دهلی وکاخ سفیددرتازه ترین حوالۀ خبری اندیا تودی از فعال شدن خط ارتباط مستقیم بین رئیس جمهور اوباما و نارندرا مودی نخست وزیرهند خبر داد. این تصمیم زمانی اتخاذ شد که بارک اوباما به مناسبت گرامی داشت از Republic day)) به تاریخ 26 جنوری امسال به دهلی سفر کرده بود. به این ترتیب، هندوستان چهارمین کشوری است که با امریکا در ارتباط مستقیم قرار میگیرد. پیش ازین میان کاخ سفید و کشورهای چین، روسیه وانگلیس Hotline برقرار شده بود.
این تحول بیانگر آن است که تکیه امریکا برهند در جنوب آسیا و حوزه افغانستان نقش یک شریک قدرتمند را قایل شده است.