-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۲, پنجشنبه

طالبان به افتخار عید، 700 رأس مواشی را دزدیدند.

گزارش نویس: عبدالحی ورشان روزنامه نگار سابقه کار


عید قربان و سرقت مو اشی طالبان در نورستان
به موجب ګزارش های واصله از ولسوالی برګمتال ولایت نورستان ، طالبان این لشکر باغی و شیطانی ، که سال ګذشته در قریه پچیګرام مربوط ولسوالی برګمتال نورستان شرقی حمله نموده با قتل و به شهادت رسانیدن ۱۱ نفر از مدافعان ناموس دهکده، فاجعه آفریده بودند ، این بار هم به روز عرفه و امروز نخستین روز عیدالاضحی ، بالای چراګاه پيچیګرام حمله نموده به تعداد هفت صد راس مواشی ساکنان قریه پچیګرام ( بز ، ګوسفند و ګاو و ګوساله ها ) را به غارت برده اند و شماری دیګر این ګروه شورشی در ولسوالی برګمتال هم حمله موشکی کرده اند که با مقاومت مردم محل مواجه شده اند .
به موجب اظهارات مسولین امنیتی، حمله در ولسوالی برګمتال فقط بخاطر تغییر دادن توجه مردم از قضیه دزدی و سرقت مواشی پچیګرام بوده است که مبادا مردم به حمایت شان نروند .