-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۱۴, شنبه

برنامه ریزی پوتین علیه داعشحجم تمرکز نیروهای نظامی روسیه در خاک روسیه درحال افزایش است. ولادیمیر پوتین به گونه سر راست با ورق بشار اسد در تعامل با غرب بازی می کند. استقرار دومین پایگاه روسیه در سوریه چیزی بیشتر از حفاظت حکومت و بازی پیشدستانه با امریکا است. این طور پیداست که روسیه در همسویی با ایران، ضد حمله های ضربتی را برمواضع و خطوط حیاتی داعش از همان جا طراحی می کنند تا داعش، توان عبور راحت به سوی آسیای میانه از طریق افغانستان را نداشته باشد. این غول باید در لانه خودش از کار بیفتد.
اما رخ دیگر این سکه، داعش اوریجینل شده بخش اعظم چچن، تاتار ها، ازبک ها و قرغیزهاست که جا در جا در مرزهای حیاتی روسیه و آرامگاه فرغانه و آستانه، به داعشی های کامل مبدل شده اند. جنگ داعشی از همین اکنون در تاجکستان- ضعیف ترین حلقه اردوگاه آسیای میانه- شروع شده است. ایران و روسیه سرگرم ایجاد یک داعش جدید علیه داعش عربی و قفقازی اند. به نظر میرسد که روسیه وقت زیادی را از کف داده است و تا کمی بجنبد، واحد های داعش از گردنه های هندوکش به سوی آوردگاه جدید فرود می آیند.