-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۱۸, چهارشنبه

از کشفیات عجیب «ریاست اجرائیه»

در سراسر کشور جنگ مهیب درجریان است و کمترین روزنه یی از آرامش به چشم نمیخورد؛ اما اصحاب دیوان و قصه، در بیداری دچار کابوس اند.


در تازه ترین خبر آمده است که  ریاست اجرائیه حکومت افغانستان مطمئن است که ظرف ماه های آینده وضعیت امنیتی کشور بهبود می یابد.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی این ریاست در صحبت با رادیو آزادی افزود:

"حکومت افغانستان تلاش می کند تا تمام فعالیت های را که به بهتر شدن امنیت کمک می کند، انجام بدهد و می کوشد تا هر چی زودتر امنیت بهبود یابد. مطمئن هستیم که در ماه های آینده وضعیت بهتر خواهد شد و حملات و خطرات در افغانستان کاهش خواهد یافت." 

هم اکنون در 14 ولایت افغانستان، عملیات نظامی ادامه دارد و قریب سی میلیون باشنده مملکت از آینده بیمناک اند و مثل سیل به خارج می گریزند؛ اما ریاست اجرائیه بنا به تایید صد ها دفتر نشین بیکار، «مطمئن» است که حملات و خطرات در افغانستان کاهش می یابد.

نماینده های مردم در شورای ملی افغانستان از حکومت می خواهند گام های جدی و بیشتر را برای بهتر ساختن امنیت بردارد.

محمد علم ایزدیار، معاون اول مشرانو جرگه در مورد گفت:

"مسئلۀ توجه به امنیت، یکی از مسایل بسیار مهم و اساسی است که گام های استوار درین بخش باید برداشته شود."
کشف ایزد یار نسبت به دفتر نشینان ریاست اجرائیه حجیم تر و مزه دار تر است. اگر این کشف ده سال پیش اتفاق می افتاد، افغانستان گل وگلزار می شد؛ افسوس که دیر شده است. دفتر نشینان اجاره یی درارگ نسبت به اجرائیه ها هشیار تر اند. لااقل زبان درین باره تکان نمیدهند که مرد آن چیزی است که زیر زبان دارد.