-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۷, سه‌شنبه

طالبان از سقوط کندز متعجب شده بودند.

شهر کندز به اثر وارخطایی و محاسبه اشتباه از سوی قوت های دولتی، تصادفی به نفع طالبان سقوط کرد و طالبان برای حفاظت از شهر هیچ آماده گی نداشتند.


به حواله تازه ترین خبر از منابع وابسته به گروه های «جهاد ومقاومت»، طالبان با غنایم فراوانی که از کندز به دست آورده اند؛ تا آخر امشب از شهر خارج خواهند شد. این مرجع می گوید که طالبان  دراصل انتظار نداشتند که شهر یکی و یکباره و مفت به دست شان بیفتد.

منبع نوشته است که طالبان قصد راه اندازی یک عملیات بزرگ را داشتند؛ اما هدف چنین عملیاتی، عمدتاً تخریب زندان و آزاد سازی یاران شان بود و برای گرفتن مرکزشهرو حفاظت از آن هیچ پلانی نداشند. ترتیب کار طوری بود که محبس از چهار طرف مورد هجوم قرار گیرد و با آزادی زندانیان، همانند آن چه در غزنی اتفاق افتاد، یک کارزار تبلیغاتی به منظور بدنامی دولت نیز به راه افتد.

درگزارش منبع آمده است: همین که چند نفر فدایی را به داخل شهر نفوذ دادند و درگیری ناگهان درسکوت شب شروع شد، نیروهای امنیتی، چه در پاسگاه های حاشیه شهر و چه آنانی که در قرارگاه های عمومی مستقر بودند؛ گمان بردند که از چهار طرف بالای قرارگاه های آن ها حمله شده است. پس، بدون هیچ هم آهنگی و تشریک اطلاعات به یکدیگر، هرکس در هر جایی که بود، با وارخطایی و بی نظمی داروندار جنگی را در میدان رها کرده و فقط جان شان را زنده نجات دادند.

وقتی خبر این کامیابی کاملاً غیر منتظره به قرارگاه طالبان در چهار دره و دشت ارچی رسید، آن ها درحالی که ازین حادثه متعجب شده بودند، بنا به تشویق و اطمینان گروپ های ارتباطی خویش به سرعت از چهار طرف به سوی شهر حرکت کردند. وقتی به شهر رسیدند، هیچ کسی در میدان حضور نداشت که علیه آنان دست به مقاومت بزند.

طبق یک گزارش غیر رسمی دیگر، طالبان در شهر که با هیچ کس درگیر نشده بودند، در فکر انتقام کشی از کسی نبودند و رفتند طرف محبس کندز و  یک شخصی را  به نام فتح محمد را همراه پسرش از بین زندانی ها جدا کرده و در منظر عام تیر باران کردند.. ملای طالب در بلند گو صدا می کرد که این شخص و پسرش یک اختطاف چی و مافیای مشهور است که باید کشته شود. همچنان یک نفر را به جرم دزدی گرفتار کرده، پس از سیاه کردن صورتش، او را در تمام کوچه و بازار گشتاندند.

پیوست به این گزارش ها، گفته می شود که ملاعبدالسلام که برای کندز به حیث والی برگزیده شده در بلند گو برای ساکنان شهر گفته است که آن ها به کسی غرض دار نیستند. اما همین گزارش مشعر است که مال و متاع فراوانی را که آنان از تأسیسات دولت، بانک ها و دکاکین جمع کرده اند، به سرعت از شهر خارج می کنند و شاید تا چند ساعت بعد، از شهر بیرون شوند..