-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۱۲, پنجشنبه

فساد علیه «زخم سرطانی»

جهاد چند رقم است.

روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان رییس جمهور افغانستان بر علیه بزرگترین دشمن کشورش یعنی فساد اداری اعلان جهاد کرد.

به نوشته روزنامه با فرا رسیدن اولین سالگرد ریاست جمهوری اش رییس جمهور اشرف غنی هنوز هم با چلنج های زیاد در جبهات مختلف رو به رو است یعنی مشکلات متعدد اقتصادی، اختلافات داخلی سیاسی و افزایش موج نو انفجار ها که پایتخت افغانستان را به هراس انداخته است.

واشنگتن پست می افزاید در بین تمام این چلنج ها رییس جمهور افغانستان در صحبت خود روز سه شنبه فساد اداری را یکی از بزرگترین تهدیدهای خواند که کشورش به آن مقابل می باشد.

او فساد اداری را زخم سرطانی خواند که موجودیت ملت افغان را تهدید می کند. از این رو به نوشته روزنامه او جهاد یا جنگ مقدس را علیه این پدیده اعلان کرد.

سال گذشته سازمان شفافیت بین المللی در فهرست موفقیت در مبارزه علیه فساد افغانستان را در صف 172 قرار داده بود که از طرف آخر سومین کشور بشمار میرفت.

روزنامه می افزاید تحلیلگران به این باور اند که درجه بلند فساد اداری در افغانستان مانع تلاش های جامعه بین المللی برای ایجاد ثبات در این کشور شده است. در این اواخر فساد نا آرامی بیشتر را در حکومت مرکزی آسیب پذیر نیز ایجاد کرده است.

به نوشته روزنامه برای رفع مشکل رییس جمهور اشرف غنی گفته است که تعلیم کلید حل این مشکل می باشد و در نهایت تعلیم مردم افغانستان را در این جهاد به پیروزی می رساند.