-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۱۸, چهارشنبه

انکار نا موجه امریکا از حمله به هلمند

اشاره: مقامات امریکایی گفته اند که حمله برکارکنان مبارزه با مواد مخدر کار آن ها نیست. آن ها زمین وآسمان افغانستان را در کنترول دارند؛ پس عامل را معرفی کنند. نیویارک تایمز

روزنامه نیویارک تایمز در یک مطلب، روی حمله هوایی یکشنبه شب در ولایت هلمند تمرکز کرده است.

برخی مقام های افغان به روز دوشنبه گفتند که یازده پولیس مبارزه با مواد مخدر در حمله هوایی نیرو های امریکایی کشته شده اند.

اما نیروهای امریکایی از اجرای حمله هوایی در ولایت هلمند انکار نمودند.

روزنامه به نقل از باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان نوشته است که یازده پولیس در حمله هوایی در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند کشته شده اند و چهار تن دیگر زخم برداشته اند.

آقای احمدی این را نگفته است که این حمله هوایی را کی انجام داده است اما به نوشته روزنامه، نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله گفته است که نیروهای به رهبری ناتو بمباری کرده اند.

نیویارک تایمز در ادامه به نقل از یک مقام دیگر در ولسوالی گرمسیر که از او نام برده نشده نوشته است، از اینکه پولیس مبارزه با مواد مخدر با قاچاقچیان مواد مخدر از نزدیک سرو کار دارد، قیافه خود را مثل طالبان جور کرده و حتی موتر های آنها، مشابه موتر های طالبان اند و در آن بیرق های طالبان نصب اند.

این مقام گفته است که ممکن طیاره های امریکایی از همین جهت آنها را به گمان اینکه طالبان استند مورد حمله قرار داده باشند.

اما برین تریبوس سخنگوی نیرو های بین المللی در افغانستان می گوید که قوای امریکایی یا ناتو به تاریخ شش سپتمبر هیچ حمله یی هوایی در هلمند انجام نداده اند.

قوماندانی امنیه ولایت هلمند گفته است که این بمباری در ولسوالی میوند ولایت قندهار صورت گرفته اما این سخنگوی نیرو های خارجی افزوده است که آنها در ولسوالی میوند هم دست به حمله هوایی نزده اند.