-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۲, پنجشنبه

نخستین مولوی اپراتیفی- نیابتی ظهور کرد.

شکل گیری یک کشور جدید!


نظری پریانی در رخنامه خود نگاشت: امروز در نماز عید، امام مسجد، ضمن سخنانی دیگر، در باره فرمان اخیر رییس جمهور که بر اساس آن ده درصد مالیات از مشترکان شرکت های مخابراتی برداشت می شود، صحبت کرد و آن را به شدت رد نمود. امام مسجد گفت که این هزینه ها از طریق شرکت های مخابراتی به جیب یهود و نصاری می رود و نفعی برای مملکت و مسلمانان ندارد. همچنان ملا امام مسجد ما از به وجود آمدن یک کشور در شمال افغانستان در بخش های اسماعلیه نشین بدخشان افغانستان و تاجکیستان و بخش هایی از پاکستان خبر داد. 
این ملا امام گفت که این کشور به نام کشور اسماعیلیه یاد خواهد شد که پایتخت آن منطقه "روشن" در بدخشان افغانستان خواهد بود. 
ملا امام گفت که از این منطقه برای نا امن کردن افغانستان و دیگر کشورهای حوزه آسیای مرکزی و ایران استفاده می شود. 
گفتنی است که بحث ساختن چنین کشوری، سال هاست که مطرح است و من حداقل هشت سال قبل آن را از کسی شنیده بودم. اما امسال شنیدنش از زبان ملا امام مسجد ما برایم بسیار جالب بود.
ملا امام که جوان خوبی است، در باره قربانی و اهمیت آن هم صحبت کرد و بعد از اتمام نماز و خطبه عید، خانه آمدیم و سرهای گوسفندان را در راه خدا قربان کردیم.
پسرم انوش جان بریدن سر گوسفندان را تما شا نکرد و فقط گفت "بوا ره کستن"
اشاره:
مولوی ( مشارالیه پریانی) منبعی که دراختیار دارد، شاید دقیق باشد. به تلویزیون طلوع دقت کنید؛ همه روزه، هر پانزده دقیقه، شناسنامه های ولسوالی های بدخشان را پیوسته تکرار میکند. شما نمیدانید که مکرر کردن معلومات و شنواندن نام های ولسوالی های بدخشان ( نه کدام ولایت دیگر) ظرف بیست وچهار ساعت، حد اقل نیم ساعت وقت تلویزیون را ضایع می کند. به حساب ارزش اعلاناتی نیم ساعت، تلویزیون طلوع ظاهراً هزاران دالر را از دست میدهد. بنا برین، قطعاً باید گفت که پول این مکرر کردن های تعارفی در باب بدخشان، به بانک طلوع واریز میشود. ورنه، طلوع یک دقیقه را بدون درآمد به چیزی اختصاص نمی دهد. 
یک بار درکابل برخی حلقات ساده لوح پیشنهاد کرده بودند که طلوع باید مثل تلویزیون مثلاً تمدن، نور و دیگر جماعت مذهب گرا، صدای اذان را پخش کند. یکی از مسئولان ارشد طلوع با جمله جالب و کوتاه در جواب گفت که  بسیار خوب. پولش را بپردازید؛ اذان نشر می کنیم.
 در موضوع انفاذ قانون برای گرفتن مالیات از مصرف کننده گان امکانات مخابراتی باید گفت که اگر امنیت ملی تحقیق کند، همین مولوی صاحب شب قبل از عید، بی هیچ تردیدی با نفرات وابسته به شرکت های مخابراتی صحبت داشته و هزار درصد انعام پیشکی هم گرفته است.  اما تلنگری هم به روز های عید ( بازی با خون)
همین واکنش پسرک پریانی، کامل ترین دلیل برای مردود شماری فلسفه ظاهری «قربانی» است. پسرمن نوزده سال پیش، مسابقه خون در روز های عید را در پشاور از نزدیک مشاهده کرده بود، تا امروز گوشت نمیخورد و از دیدن گاو وگوسفند منقلب می شود.